Σε συνέχεια αναφορών δικηγόρων ότι αδυνατούν να εξυπηρετηθούν από τις ΔΟΥ της Αττικής χωρίς να έχουν κλείσει προηγούμενα ραντεβού, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, πραγματοποίησε παρέμβαση στην ΑΑΔΕ με αίτημα την ακώλυτη πρόσβαση των δικηγόρων στις ΔΟΥ και την εξυπηρέτησή τους σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα για την εξυπηρέτηση των δικηγόρων στις δημόσιες Υπηρεσίες.

Προς τούτο έθεσε υπόψη του Διοικητή αυτής, Γεωργίου Πιτσιλή:

α) τη διάταξη του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) κατά την οποία η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό,
β) τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, με αποδέκτες το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών, που επαναλαμβάνουν την ως άνω διάταξη του ΚωδΔικ και διευκρινίζουν ότι οι δικηγόροι μπορούν να εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες και χωρίς ραντεβού (υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/11-11-2013 & υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143 /οικ.2343/8.2.2021 εγκύκλιοι, που είναι διαθέσιμες εδώ: https://bit.ly/3jwhGWt και εδώ: https://bit.ly/3WNOWXB ) και
γ) την απόφαση της ΑΑΔΕ που προβλέπει την εξυπηρέτηση των δικηγόρων αυτοπροσώπως και χωρίς ραντεβού από τις ΔΟΥ (ΔΔΑΔ Α 1140715 ΕΞ2020/10.12.2020 που είναι διαθέσιμη εδώ:https://bit.ly/3jAxjMK ), πλην των περιπτώσεων όπου προβλέπεται υποχρεωτική συναλλαγή μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ήτοι για τις υπηρεσίες Μητρώου και την υποβολή δηλώσεων και δικαιολογητικών για όσες διαδικασίες είναι ενταγμένες στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADΕ) (βλ. σχετικά το από 10.12.2022 έγγραφο της ΑΑΔΕ, που επισυνάπτεται).
Κατόπιν αυτών ζητήθηκε από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ να προβεί στην έκδοση νεότερης διευκρινιστικής εγκυκλίου προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση των δικηγόρων από τις ΔΟΥ της Αττικής καθ’ όλο το εργάσιμο ωράριο (χωρίς ραντεβού), σε όλες τις περιπτώσεις, πλην εκείνων όπου οι συναλλαγές πλέον πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.