Κατόπιν της από 25-01-2024 έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, ανακοινώνεται ότι η νέα σύνθεση αυτού είναι η ακόλουθη :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         :           Κωνσταντίνος Ντίνος, Στρατ. Δικαστής Γ΄

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    :           Γιαννίκος Παπαδημητρίου, Στρατ. Δικαστής Γ΄

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             :           Παναγιώτης Τσιαγκάλης, Στρατ. Δικαστής Δ΄

ΤΑΜΙΑΣ                                                                                             :           Βασιλική Δήμου, Στρατ. Δικαστής Β΄

ΜΕΛΗ                                                                                                            :           Μιχαήλ Τσίλογλου, Αναθεωρητής Γ΄

Δημήτριος Κατσαμπέρης, Στρατ. Δικαστής Α’

Κωνσταντίνα Μπόνη, Στρατ. Δικαστής Γ΄