Με  απόφαση του το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει, προς το συμφέρον του δημοσίου ελέγχου, να παράσχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με ευρωβουλευτή που έχει καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη.

Ιστορικό της υπόθεσης

Στις 2 Ιουλίου 2019, ο Ιωάννης Λαγός ανέλαβε καθήκοντα ευρωβουλευτή μετά την εκλογή του στην Ελλάδα. Στις 7 Οκτωβρίου 2020, το Εφετείο Αθηνών (Ελλάδα) τον καταδίκασε σε κάθειρξη δεκατριών ετών και οκτώ μηνών και σε χρηματική ποινή, μεταξύ άλλων, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Στις 27 Απριλίου 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήρε την ασυλία του Ι. Λαγού μετά από αίτημα των ελληνικών αρχών. Παρά την ποινική καταδίκη του, την άρση της ασυλίας του και τον εγκλεισμό του στη φυλακή, ο Ι. Λαγός δεν παραιτήθηκε από το αξίωμα του ευρωβουλευτή ούτε γνωστοποιήθηκε, από τις ελληνικές αρχές προς το Κοινοβούλιο, τυχόν έκπτωσή του από το βουλευτικό αξίωμα μετά την καταδίκη. Στις 7 Δεκεμβρίου 2021, τρεις πολίτες –η Luisa Izuzquiza, ο Arne Semsrott και ο Stefan Wehrmeyer– υπέβαλαν στο Κοινοβούλιο αίτηση πρόσβασης σε έγγραφα τα οποία αφορούσαν τις αποζημιώσεις και την επιστροφή εξόδων που είχαν καταβληθεί στον Ι. Λαγό. Σκοπός τους ήταν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα ποσά που καταβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο στον Ι. Λαγό, προκειμένου να διαπιστώσουν αν τα ποσά αυτά, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων βουλευτικής επικουρίας, είχαν συμβάλει άμεσα ή έμμεσα στη χρηματοδότηση ή τη συνέχιση εγκληματικών ή παράνομων δραστηριοτήτων.

Το Κοινοβούλιο ενημέρωσε τους εν λόγω πολίτες ότι είχε εντοπίσει έγγραφα που αφορούσαν τις ακόλουθες κατηγορίες καταβληθέντων ποσών: τον μισθό του Ι. Λαγού, την αποζημίωση παραμονής του, την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου του, τους μισθούς των διαπιστευμένων και των τοπικών κοινοβουλευτικών βοηθών του και την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των διαπιστευμένων και των τοπικών κοινοβουλευτικών βοηθών του. Επικαλούμενο, όμως, τον κανονισμό για την πρόσβαση στα έγγραφα [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1049/2001] , καθώς και τον κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725], το Κοινοβούλιο αποφάσισε να μη χορηγήσει στους εν λόγω πολίτες την πρόσβαση στα ζητούμενα έγγραφα.

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Με τη σημερινή του απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, κατά το μέρος που αρνείται στους εν λόγω πολίτες την πρόσβαση, αφενός, στα έγγραφα που αφορούν την επιστροφή εξόδων ταξιδίου και τις αποζημιώσεις παραμονής που κατέβαλε το Κοινοβούλιο στον Ιωάννη Λαγό και, αφετέρου, στα έγγραφα που αφορούν την επιστροφή εξόδων ταξιδίου στους κοινοβουλευτικούς βοηθούς του.

Το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά ότι, στην προκειμένη περίπτωση, ακόμη και αν θίγεται το έννομο συμφέρον της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, υπερισχύει το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων. Πράγματι, η αίτηση έχει ως σκοπό να καταστήσει ευχερέστερο τον αυξημένο δημόσιο έλεγχο και την αυξημένη λογοδοσία όσον αφορά την πρόσβαση του Ι. Λαγού σε δημόσια κονδύλια, καθώς και να συμβάλει στη διαφανή ενημέρωση όσον αφορά τα ποσά που κατέβαλε το Κοινοβούλιο στον Ι. Λαγό και όσον αφορά τα δικά του έξοδα και εκείνα των βοηθών του, λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών περιστάσεων της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Παρά την καταδίκη του για σοβαρά αδικήματα, και ακόμη και μετά τη σύλληψη και τη φυλάκισή του, ο Ι. Λαγός παρέμεινε ευρωβουλευτής και συνέχισε, επομένως, να λαμβάνει αποζημιώσεις που αντιστοιχούν στην άσκηση των σχετικών καθηκόντων. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να θεωρηθεί θεμιτή η επιδίωξη των ενδιαφερομένων να πληροφορηθούν για ποιον σκοπό και σε ποιους προορισμούς πραγματοποίησαν ο Ι. Λαγός και οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί του ταξίδια, τα έξοδα των οποίων επιστράφηκαν από το Κοινοβούλιο, κατά την περίοδο κατά την οποία ο ίδιος είχε καταδικαστεί, αλλά δεν είχε ακόμη φυλακιστεί.

Αντιθέτως, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή κατά το μέρος που αφορά τα έγγραφα που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τον μισθό και την επιστροφή γενικών εξόδων του Ι. Λαγού, καθώς και σχετικά με τον μισθό των κοινοβουλευτικών βοηθών του. Πράγματι, οι σχετικές με τα ποσά αυτά πληροφορίες είναι ελεύθερα προσβάσιμες για το κοινό, μεταξύ άλλων, στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αντίθεση με τα έγγραφα που αφορούν την επιστροφή εξόδων ταξιδίου και τις αποζημιώσεις παραμονής, τα έγγραφα που αφορούν τον μισθό και την αποζημίωση γενικών εξόδων δεν επιτρέπουν τον έλεγχο της χρήσης των ποσών αυτών, δεδομένου ότι η καταβολή τους πραγματοποιείται αυτομάτως ή κατ’ αποκοπή.

To πλήρες κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ