Ανακοινώνεται ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στα πλάισια της διενέργειας της με  αριθμ. πρωτ  14623/15-11-2022  διακήρυξης που αφορά την πρόσκληση  ««Για σύναψη σύμβασης  παροχής υποδομών και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών  κινητής και σταθερής και τηλεφωνίας στον ΔΣΑ» , παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15/12/2022 και ώρα 13.30 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών  (Ακαδημίας 60), και η υποβολή των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 15/12/2022 και ώρα 13.00 στα Τμήμα Πρωτοκόλλου (Ακαδημίας 60, 2ος όροφος).