Την ανάκληση όλων των παρτίδων του καλλυντικού προϊόντος «Olivia Beauty & The Olive Tree Pomegranate Grenade Fusion – body lotion» αποφάσισε ο ΕΟΦ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΦ, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων για την παρτίδα 073126 δεν συμφωνούν με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ως προς τις ουσίες Linalool και Cinnamyl Alcohol, οι οποίες δεν αναγράφονται στην επισήμανση του προϊόντος, ενώ απαιτείται, εφόσον η συγκέντρωσή τους βρέθηκε να υπερβαίνει το 0,001%. Με τη σχετική αλληλογραφία η εταιρεία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ενημέρωσε περί απόφασής της να ανακαλέσει όλες τις παρτίδες του προϊόντος.
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της εταιρείας, η οποία οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά.
Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε 5 ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.