Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενόψει των επικείμενων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, τα Γραφεία Ταυτοτήτων και τα Γραφεία Διαβατηρίων των αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα, θα λειτουργήσουν, πέραν του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους, ως εξής:

Γραφεία Ταυτοτήτων
Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τις ώρες 08.00 έως 20.00
Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00
Γραφεία Διαβατηρίων
(για την παράδοση διαβατηρίων που δεν έχουν παραληφθεί από τους δικαιούχους)

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τις ώρες 08.00 έως 15.00
Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00
Τα Γραφεία Ταυτοτήτων θα λειτουργήσουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για να επιδίδουν- καταχωρίζουν νέα δελτία ταυτότητας, ενώ παράλληλα η εξυπηρέτηση των προγραμματισμένων ραντεβού θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και διευκρινιστικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση Δελτίων Ταυτότητας, από τα Γραφεία Ταυτοτήτων, μπορούν οι πολίτες να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.astynomia.gr / Οδηγός του Πολίτη – Δικαιολογητικά.