Ρεπορτάζ:
Μάριος Χριστοδούλου


«Δεύτερη ευκαιρία» για την υποβολή ενστάσεων από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που το 2022 προχώρησαν σε προσλήψεις προσωπικού αλλά δεν ειδοποιήθηκαν από την ΑΑΔΕ ότι απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος.
Οι επιτηδευματίες που δεν ενημερώθηκαν με ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά πληρούν τα κριτήρια του τζίρου και της αύξησης των θέσεων εργασίας έχουν περιθώριο από τις 4 μέχρι και τις 28 Αυγούστου για να υποβάλουν ένσταση και να γλυτώσουν το χαράτσι που κυμαίνεται από 400 έως 1.000 ευρώ.

Ποιοι έχουν ειδοποιηθεί

Μέχρι στιγμής έχουν ειδοποιηθεί 37.000 νομικά πρόσωπα και 29.000 επαγγελματίες συν αυτούς που θα δικαιωθούν μετά την ένταση καθώς για τους τελευταίους όπως υποστηρίζουν αρμόδιες πηγές δεν ήταν εφικτή η εξακρίβωση των στοιχείων για την αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12) σε σχέση με το προηγούμενο έτος ή για το όριο του τζίρου (ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατ. ευρώ).
Σημειώνεται ότι η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος αποτελεί μέτρο που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πέρυσι στη ΔΕΘ και ισχύει για προσλήψεις από 1ης Σεπτεμβρίου 2022 και μετά.
Πράγμα που σημαίνει ότι εάν μια μικρομεσαία επιχείρηση είχε προχωρήσει έστω και σε μια πρόσληψη υπαλλήλου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης το 2022 ο συγκεκριμένος επιτηδευματίας δεν θα πληρώσει τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ για το 2023 με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Το μέτρο

Το μέτρο ισχύει και για τα επόμενα έτη για επαγγελματίες ή μικρές επιχειρήσεις που αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, τουλάχιστον για ένα τρίμηνο κάθε έτους. Για παράδειγμα αν μία επιχείρηση αυξήσει την 1η Φεβρουαρίου του 2023 τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και τον διατηρήσει τουλάχιστον έως το τέλος Απριλίου αυτόματα θα απαλλαγεί από το τέλος επιτηδεύματος που πρέπει να καταβάλλει το 2024.

Η διαδικασία

Σε ότι αφορά την διαδικασία των εντάσεων επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα πρέπει συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο που υπάρχει στο Πληροφοριακό Σύστημα ( Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ για να ακολουθήσει η εξέταση από Ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί από τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, επί ποινή απαραδέκτου της ένστασης, να συνυποβάλλουν με το έντυπο, σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και στοιχεία για την τεκμηρίωση της ένστασης.
Η απόφαση που εκδίδεται από την Επιτροπή Ενστάσεων κοινοποιείται στην επιχείρηση και γνωστοποιείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο αποστέλλει για τις περιπτώσεις αυτές επικαιροποιημένα στοιχεία στην ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις επιχειρήσεις των οποίων η ένσταση γίνεται αποδεκτή.
Εάν κατά τον χρόνο λήψης του ηλεκτρονικού μηνύματος από την ΑΑΔΕ, οι δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους, υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση προκειμένου να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το έτος αυτό.
Επίσης οι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν ήδη υποβάλει τη φορολογική δήλωση όταν έλαβαν το μήνυμα της ΑΑΔΕ θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση προκειμένου να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος.

Επισημαίνεται ότι τα ετήσια ποσά του τέλους επιτηδεύματος ανέρχονται σε:

*400 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
*500 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
*650 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
*800 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
*1.000 για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Πλήρης κατάργηση το 2027

Σημειώνεται ότι στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο θα ανοίξει ο δρόμος για τη σταδιακή μείωση του τέλους από το 2025 με πλήρη κατάργηση το 2027.
Με βάση τον σχεδιασμό το τέλος επιτηδεύματος θα μειωθεί κατά:
– 20% το 2025 και θα διαμορφωθεί σε 320-800 ευρώ.
– 30% το 2026 για να περιορισθεί σε 224 έως 560 ευρώ.
Το 2027 το χαράτσι θα βγει από τον χάρτη έπειτα από 15 χρόνια.

www.bankingnews.gr