Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών συνέστησε Επιτροπή για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Α) Θεσμική: Παρεμβάσεις σε Φορείς και Πολιτεία, με εισηγήσεις, πρόσβαση και επικοινωνία, με στόχο τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου. Ειδικότερα, προτείνει παρεμβάσεις νομοθετικές ή διοικητικές, τροποποίηση του νομικού πλαισίου, τη διαφύλαξη του ρόλου των Λογιστών – Φοροτεχνικών ως εντολοδόχων των πελατών τους, αλλά και το καθήκον τους στη διαδικασία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Β) Υποστηρικτική απέναντι στους Υπόχρεους: παρέχοντας, μεταξύ άλλων, συμβουλές, γνωμοδοτήσεις και γενικότερη επιστημονική συνδρομή σε γενικά και ειδικά θέματα συναδέλφων ή άλλων υπόχρεων Κλάδων.

Γ) Εκπαιδευτική: Στα πλαίσια αυτά παρέχουν συμβουλές και συνδρομή στα μέλη των φορέων σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής και τον ρόλο τους στην πράξη στα πλαίσια της λειτουργίας του θεσμικού πλαισίου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.