Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο με το οποίο τίθενται σε εφαρμογή τα μέτρα του Κανονισμού 2016/679 της Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ενσωμάτωση της οδηγίας 2016/680.

Το εν λόγω νομοσχέδιο αναμένεται να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια τη Δευτέρα.

Και αυτό γιατί η Ελλάδα απειλείται με πρόστιμο άνω των 5.000 ευρώ για κάθε ημέρα που δεν συμμορφώνεται με το Κοινοτικό Δίκαιο.