Πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (σε Ολομέλεια) η πιλοτική δίκη για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στη Θεσσαλονίκη σε πολίτες που συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις της 17 Νοέμβρη για το Πολυτεχνείο.
Αντίστοιχες δίκες εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων σε όλη την Ελλάδα για πρόστιμα των συγκεντρώσεων της 17ης Νοεμβρίου και της 6ης Δεκεμβρίου.
Aπό τον περασμένο Φεβρουάριο το ΣτΕ ζήτησε να παγώσει η εξέταση των σχετικών εκκρεμών υποθέσεων μέχρι να αποφανθεί για το θέμα.
Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη συνταγματικότητα των προστίμων, αλλά και το κατά πόσο η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να προχωράει σε απαγόρευση συναθροίσεων για λόγους πέραν από εκείνους που προβλέπονται συνταγματικά.

Η πιλοτική δίκη (2/4/2021)

Η πιλοτική δίκη έλαβε χώρα, μετά την προσφυγή 46 διαδηλωτών και διαδηλωτριών της Θεσσαλονίκης, στους οποίους είχε επιβληθεί πρόστιμο 300 ευρώ καθώς παραβίασαν την τετραήμερη απαγόρευση συναθροίσεων μεταξύ 15 και 18 Νοεμβρίου του 2020, όπως είχαν αποφασίσει οι αρμόδιες αρχές για λόγους δημόσιας υγείας.
Από πλευράς του Δημοσίου δεν εμφανίστηκε δικηγόρος στο ακροατήριο (παράσταση μέσω δήλωσης).
Από πλευράς προσφευγόντων, παρέστη ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Χαράλαμπος Κουρουνδής, διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου και πρόεδρος της Επιτροπής Δημοκρατικών Θεσμών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Όπως εξήγησε ο συνήγορος στην αγόρευσή του:

«Η ένδικη προσφυγή μας αφορά ένα ζήτημα που, εκ των πραγμάτων, βρίσκεται στην καρδιά κάθε έννομης τάξης αυτήν την δύσκολη περίοδο.
Το κεντρικό ερώτημα που απασχολεί -και που το δικαστήριό σας καλείται να απαντήσει- είναι πώς οφείλει να αντιδρά μία φιλελεύθερη συνταγματική έννομη τάξη στην πρωτόγνωρη συνθήκη της πανδημίας.
Καταπώς φαίνεται, υφίστανται δύο, αντικρουόμενες μεταξύ τους, προσεγγίσεις:
Από την μία πλευρά, τοποθετείται η προσέγγιση του Δημοσίου που συνοψίζεται στο παραπλανητικό και εξωνομικό δίλημμα «δημόσια υγεία ή συνταγματικά δικαιώματα».
Είναι σαφές ότι αυτή η άποψη δίνει a priori στον εκάστοτε φορέα της εκτελεστικής εξουσίας μία carte blanche για την θέσπιση οποιουδήποτε μέτρου.
Από την άλλη πλευρά, εντοπίζεται η άποψη που υποστηρίζουμε στο εισαγωγικό μας δικόγραφο, που βασίζεται στο ερώτημα «πώς μπορεί να ασκηθούν τα συνταγματικά δικαιώματα εν μέσω πανδημίας».
Τούτο το σημείο εκκίνησης του προβληματισμού αποδίδει την αντίληψη που ακολούθησαν όλα τα Ανώτατα Δικαστήρια των χωρών της αναπτυγμένης Δύσης, από τη Γερμανία και τη Γαλλία ως τις ΗΠΑ εν μέσω πανδημίας».
Οι προσφεύγοντες ζητούν την ακύρωση των προστίμων για λόγους παραβίασης του α. 11 του Συντάγματος και του α. 11 της ΕΣΔΑ, παράβασης ουσιωδών τύπων της διαδικασίας (έλλειψη γνωμοδότησης, έλλειψη αιτιολογίας), παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας και παραβίασης του α. 43 του Συντάγματος.
Το διατακτικό της απόφασης αναμένεται τους επόμενους μήνες.