Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε εφαρμογή της με αριθμ. 91811/Ζ1/22-7-2022 Υπουργικής Απόφασης(ΦΕΚ αρ.3983/B’/27-7-2022),ανακοινώνει την προκήρυξη προγράμματος χορήγησης δύο (2)υποτροφιών τετραετούς διάρκειας, ύψους 1.000,00 ευρώ μηνιαίως, που χρηματοδοτούνται από την ΕΥΔΑΠ και αφορούν υποψήφιους/υποψήφιες που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή σε ελληνικά ΑΕΙ, στα ακόλουθα αντικείμενα:

1.Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
2.Μελέτη,κατασκευή,εγκατάσταση,λειτουργία,εκμετάλλευση,διαχείριση,συντήρηση,επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
3.Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων και
4.Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασία καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

Η έναρξη της υποτροφίας θα γίνει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2022-2023.Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή των υποψηφίων δύναται να έχει οριστεί μετά την 1/1/2021 και η
αίτηση θα πρέπει να ενταχθεί σε έναν από τους κάτωθι τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς:

1.Φυσικές Επιστήμες,
2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία,
3. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας,
4. Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες. Οι επιλέξιμες εξειδικεύσεις αναφέρονται στο Παράρτημα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Οι επιμέρους λεπτομέρειες του προγράμματος,καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στο κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 27-10-2022 και ώρα Ελλάδος 16:00 στη διαδικτυακή διεύθυνση https://ams.iky.gr/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ