Μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) το Ελληνικό Δημόσιο καλείται να επιστρέψει τους φόρους που παρακράτησε σε Έλληνες ευρωβουλευτές με βάση απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Ειδικότερα, ην ανάγκη προώθησης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να μπορεί να φορολογηθεί η αποζημίωση- αποδοχές των Ελλήνων ευρωβουλευτών από το ελληνικό Δημόσιο και να επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης τονίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κρίνοντας άκυρη σχετική απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Ειδικότερα, μετά από προσφυγή του ευρωβουλευτή Νότη Μαριά, το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάνθη πως η συγκεκριμένη απόφαση της ΑΑΔΕ, η οποία εκδόθηκε μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, παραβιάζει το Σύνταγμα και για το λόγο αυτό είναι παράνομη και πρέπει να ακυρωθεί.
Η απόφαση του Δικαστηρίου αφορά όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές (π.χ. εκκρεμούσε και για την Εύα Καϊλή).
Σημειώνεται ότι, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τη γνωμοδότησή του (70/2021) είχε κρίνει ότι η αποζημίωση-αποδοχές στους ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Η γνωμοδότηση αυτή έγινε αποδεκτή από την ΑΑΔΕ.
Ωστόσο, μετά την απόφαση του ΣτΕ που την ακυρώνει θα πρέπει οι αρμόδιες φορολογικές αρχές να επιστρέψουν τα ποσά με τα οποία φορολογήθηκαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές ή να γίνει συμψηφισμός αυτών σε επόμενες φορολογικές χρήσεις.

Η προοσφυγή Μαριά 

Το θέμα ανέκυψε όταν ο κ. Μαριάς κλήθηκε να υποβάλει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση για τα ποσά των αποζημιώσεων –αποδοχών των φορολογικών ετών 2016-2021. Έτσι, προσέφυγε στο ΣτΕ υποστηρίζοντας ότι η προσβαλλόμενη πράξη της ΑΑΔΕ αποτελεί ψευδοερμηνευτική εγκύκλιο και επιβάλλει φορολογικό βάρος χωρίς να υπάρχει ειδική νομοθετική διάταξη και χωρίς να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣτΕ: Η απόφαση

Μετά την προσφυγή, το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 431/2023 απόφασή του (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Πικραμένος και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Βασιλική Μόσχου) δικαίωσε τον κ. Μαριά και επέβαλε δικαστική δαπάνη στο Δημόσιο ύψους 920 ευρώ.
Ειδικότερα, αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση ότι «προκειμένου, ο Έλληνας νομοθέτης να υπαγάγει την αποζημίωση αυτή σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης με βάση την εθνική νομοθεσία, ασκώντας την κατ’ άρθρο 12 παρ. 3 της απόφασης 2005/684/ΕΚ ευχέρεια που του παρέχεται, πρέπει, σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας και βεβαιότητας του φόρου, αλλά και της σαφήνειας και προβλέψιμης εφαρμογής των εκάστοτε θεσπιζόμενων κανονιστικών ρυθμίσεων, όπως ιδίως εκείνων με τις οποίες επιβάλλονται φόροι, τέλη, εισφορές κ.λπ., τηρώντας, παράλληλα, την επιταγή του άρθρου 78 παρ. 2 του Συντάγματος να θεσπίσει νέα, σαφή, ειδική διάταξη τυπικού νόμου, εντασσόμενη στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με την οποία είτε θα υπαγάγει την εν λόγω αποζημίωση (και τη μεταβατική) ευθέως στις διατάξεις περί φορολόγησης μισθωτών υπηρεσιών είτε εμμέσως θεωρώντας αυτήν κατά πλάσμα δικαίου ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία».
Προσθέτει ακόμα το ΣτΕ ότι η αποζημίωση του Έλληνα ευρωβουλευτή δεν υπόκειται ούτε στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης των φυσικών προσώπων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ