Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της έναρξης λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα
ακίνητα του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής από την Δευτέρα, 20-3-2023 και για λόγους δημοσίου συμφέροντος ως προς την ομαλή μετάπτωση των εγγραφών του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στην ψηφιακή
κτηματολογική βάση, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική ανάγκη η αναστολή της λειτουργίας της παραλαβής πράξεων από την υπηρεσία του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, εξαιρουμένων των παραγραφών και των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη, 16-3-2023 έως και την Παρασκευή, 17-3-2023.