Στα τέλη του τρέχοντος έτους, αναλόγως της εξέλιξης της τιμής των καυσίμων θα αποφασισθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης είπε σχετικά ο υπουργός οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής.
όπως εξήγησε ο ίδιος η παράταση μπορεί να γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αλλά και να αναπροσαρμόζεται το ποσό της επιδότησης.
Το κόστος προβλέπεται στα 150 εκατ. ευρώ έως τον Δεκέμβριο και 250 εκατ. ευρώ σε περίπτωση παράτασης τους πρώτους μήνες του 2023.
Η παράταση «θα αποφασιστεί στα τέλη του έτους, αναλόγως της εξέλιξης της τιμής των καυσίμων» ανέφερε παρουσιάζοντας τα μέτρα στήριξης.
Αναλυτικά, ο υπουργός δήλωσε στη Bουλή «πως τα συνολικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με τις σημερινές εκτιμήσεις της πορείας της ενέργειας, ανέρχονται πλέον στα 12,4 δισ. ευρώ το 2022, από 8,5 δισ. ευρώ που εκτιμούσαμε τον Ιούνιο. Από αυτά, το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 4,2 δισ. ευρώ, ή περίπου στο 2% του ΑΕΠ για όλο το έτος. Καθίσταται έτσι, εξαιτίας της καλής συνολικής εικόνας και πορείας της οικονομίας, εφικτός ο στόχος για πρωτογενές έλλειμμα 2% του ΑΕΠ το 2022.
Από τα 12,4 δισ. ευρώ, τα 9,8 δισ. ευρώ είναι το κόστος επιδότησης ρεύματος και φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, το 80% των συνολικών παρεμβάσεων κατευθύνεται στη γενναία επιδότηση του αυξημένου κόστους στους λογαριασμούς. Από αυτά, τα 3,8 δισ. ευρώ είναι για τα νοικοκυριά, και τα 6,0 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις.
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, μόνιμα και μη, είναι δημοσιονομικού κόστους 5,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, 3,65 δισ. ευρώ είναι μόνιμα δημοσιονομικά μέτρα, που περιλαμβάνουν τόσο μειώσεις φόρων και εισφορών, όσο και αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Ενώ, 1,85 δισ. ευρώ είναι μη μόνιμα δημοσιονομικά μέτρα, εκ των οποίων 1,1 δισ. ευρώ κατευθύνονται για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Για την υλοποίηση αυτών των μέτρων, ψηφίζεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός, ύψους 2,9 δισ. ευρώ. Κάτι που καθίσταται εφικτό χάρη στη μεθοδική και υπεύθυνη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της χώρας.
Σήμερα, ως Οικονομικό Επιτελείο, ερχόμαστε να υλοποιήσουμε, με την Τροπολογία, σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

1η Παρέμβαση:
Καταργείται, μόνιμα η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2023. Το μέτρο αυτό αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα 1,2 εκατ. εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, 500.000 δημοσίων υπαλλήλων και 1 εκατ. συνταξιούχων. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 1,24 δισ. ευρώ. Επίσης, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα και για το φορολογικό έτος 2022.

2η Παρέμβαση:
Επιδοτείται, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης, που διατίθεται στην εσωτερική αγορά, από την 15η Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του έτους.Η μείωση του κόστους στο πετρέλαιο θέρμανσης αφορά 1,3 εκατ. νοικοκυριά, και το ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 0,20 ευρώ ανά λίτρο, προ ΦΠΑ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μέτρου και να αναπροσαρμόζεται το ποσό της επιδότησης. Το κόστος προβλέπεται στα 150 εκατ. ευρώ έως τον Δεκέμβριο και 250 εκατ. ευρώ σε περίπτωση παράτασης τους πρώτους μήνες του 2023. Η παράταση θα αποφασιστεί στα τέλη του έτους, αναλόγως της εξέλιξης της τιμής των καυσίμων.

3η Παρέμβαση:
Επεκτείνεται, και για το φορολογικό έτος 2022 (ίσχυε για τα φορολογικά έτη 2019-2021), η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας.

4η Παρέμβαση:
Εξαιρούνται, για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, δηλαδή είναι μόνιμο μέτρο, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους, με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε 1 έτος, για διάστημα κατ’ ελάχιστον 3 μηνών εντός του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση. Το μέτρο τυγχάνει εφαρμογής από 1ης Σεπτεμβρίου 2022. Αφορά, δυνητικά, 900.000 επιτηδευματίες και επιχειρήσεις. Η απώλεια εσόδων στον τακτικό προϋπολογισμό αντισταθμίζεται από αυξημένα έσοδα ασφαλιστικών εισφορών.

5η Παρέμβαση:
Αυξάνεται, κατά 50%, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Συγκεκριμένα αυξάνεται από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ ετησίως, και στα 2.000 ευρώ σε περίπτωση δύο ή περισσότερων αιτούντων φοιτητών που συγκατοικούν στην ίδια μισθωμένη κατοικία.
Αυτό το μέτρο αφορά 50.000 φοιτητές και σπουδαστές των ΙΕΚ. Το κόστος ανέρχεται στα 26 εκατ. ευρώ.
Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται και για τους δικαιούχους του επιδόματος που υπέβαλαν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».
Επίσης ανέφερε από το βήμα της Βουλής κατά το εισαγωγικό του σχόλιο «πως μετράμε πλέον 2,5 χρόνια αλλεπάλληλων, σφοδρών, εξωγενών κρίσεων σε κοινωνικό, οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Μέσα σε αυτή την εξαιρετικά ταραχώδη περίοδο, η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αντοχές και προβάλλει αντιστάσεις, αναπτύσσοντας, παράλληλα, μια ισχυρή δυναμική. Στέκεται όρθια, πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική, πιο εξωστρεφής.
Εκπέμπει ασφάλεια, σταθερότητα και αυτοπεποίθηση.

Συγκεκριμένα:
1) Το ΑΕΠ αυξάνεται εντυπωσιακά, 2) Η ανάπτυξη στηρίζεται, κυρίως, στην εντυπωσιακή αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, 3) Η ανεργία συρρικνώνεται και 4) Το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας ενισχύονται. Τα παραπάνω σημαντικά και καθόλου αυτονόητα επιτεύγματα, απόρροια των θυσιών της κοινωνίας και της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, έχουν αντίκτυπο στη ζωή και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, αλλά και στην ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται, αποτελεσματικά, στις μεγάλες απαιτήσεις της περιόδου. Περίοδος που παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με υψηλές αβεβαιότητες και πρωτόγνωρες προκλήσεις, που «θολώνουν» σημαντικά την καλή εικόνα της οικονομίας. Και αυτό γιατί η ακρίβεια ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και επηρεάζει σημαντικά οικογενειακούς και εθνικούς προϋπολογισμούς. Φαίνεται δε ότι η ένταση του προβλήματος θα είναι – σε ευρωπαϊκό επίπεδο – οξύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις, και η διάρκεια μεγαλύτερη. Ως Κυβέρνηση, έχουμε πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες. Συναισθανόμαστε την αγωνία των συμπατριωτών μας. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για συνεχή και ακόμη μεγαλύτερη στήριξη των πολιτών, κυρίως των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Όλα αυτά τα αποδεικνύουμε έμπρακτα, γενναία και αποτελεσματικά, χτίζοντας, την τελευταία τριετία, ένα αποδεδειγμένα επαρκές «δίχτυ» ασφαλείας πάνω από την κοινωνία, σεβόμενοι όμως και την ανάγκη για δημοσιονομική σταθερότητα».

Το αργότερο τη Δευτέρα 26/9 η καταβολή του Power Pass – Σκέψεις για επέκταση του επιδόματος θέρμανσης και το 2023

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα ο υπουργός μιλώντας στην τηλεόραση του Ant1 ανέφερε πως το αργότερο τη Δευτέρα θα γίνει η καταβολή του Power Pass και για περιπτώσεις που υπάρχουν εκκρεμότητες. Επισήμανε πως η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή δίνει το δικαίωμα επέκτασης του επιδόματος στο πετρέλαιο θέρμανσης και για το 2023, ενώ ξεκαθάρισε πως προς το παρόν δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για επέκταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα κίνησης (Power Pass, ντίζελ).
Ο ΥΠΟΙΚ δεν απέκλεισε επιπλέον μέτρα ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και με τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία ωστόσο επανέλαβε πως δεν είναι απεριόριστα. Επίσης, παρουσίασε στοιχεία έκθεσης του Eurogroup στα οποία η Ελλάδα φαίνεται πως για την ενεργειακή κρίση έχει δώσει τους περισσότερους πόρους στην Ευρώπη.
Εξήγησε και τη δυναμική της οικονομίας που «έχει να κάνει με τις αβεβαιότητες του μέλλοντος» καθώς δεν ξέρει κανένας πως θα εξελιχθεί η τιμή φυσικού αερίου. Έφερε ως παράδειγμα πως ενώ προ ημερών το πακέτο της ΔΕΘ κοστολογήθηκε στα 13,2 δισ. ευρώ, «σήμερα που κάναμε επικαιροποίηση είναι 12,4 δισ. ευρώ» εξήγησε εκ των οποίων πριν 10,6 δισ. ευρώ ήταν το πακέτο για το ρεύμα και πλέον «είναι 9,8 δισ. ευρώ γιατί μέσα σε 10 μέρες έχει πέσει πάρα πολύ η τιμή του φυσικού αερίου» που είναι «ένας άγνωστος παράγοντας».
Τέλος, εξήγησε ότι στην τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης «πάμε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, αλλά λέμε μέσα στη διάταξη ότι θα επαναξιολογήσουμε την κατάσταση και πιθανόν να επεκταθεί αυτό το μέτρο και για το 2023».
«Όλα θα επαναξιολογούνται αναλόγως με τη δυναμική» που θα υπάρχει στην ενεργειακή κρίση και με τις δυνατότητες που θα υπάρχουν, κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ