Μεγάλες και σημαντικές παραλείψεις που αφορούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των πλημμυρών στην Ελλάδα διαπιστώνει η Κομισιόν. Η τελευταία βγάζει «κίτρινη κάρτα» στη χώρα μας την οποία καθίζει στο σκαμνί του Ευρωδικαστηρίου, για ένα ζήτημα που θα έπρεπε να είναι ύψιστης προτεραιότητας, όμως δεν αντιμετωπίστηκε ως τέτοιο μέχρι σήμερα
Τρανή και συνάμα θλιβερή απόδειξη αποτελούν οι πλημμύρες που σάρωσαν την ανυπεράσπιστη Θεσσαλία, προκαλώντας τον θάνατο πολιτών και ανυπολόγιστες καταστροφές σε περιουσίες και υποδομές.
Ειδικότερα τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν παρείχε επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνων πλημμύρας και επικινδυνότητας πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας («οδηγία για τις πλημμύρες»).
Το άρθρο 14 παράγραφος 2 την εν λόγω οδηγίας υποχρέωνε τα κράτη-μέλη να επανεξετάσουν και, εφόσον απαιτείται, να επικαιροποιήσουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας έως τις 22 Δεκεμβρίου 2019 ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, τα κράτη-μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την επανεξέταση και, κατά περίπτωση, την επικαιροποίηση των εν λόγω χαρτών τρεις μήνες μετά την εν λόγω ημερομηνία, δηλαδή έως τις 22 Μαρτίου 2020.

Advertisement

Αναθεώρηση των υδάτινων σχεδίων

Παράλληλα, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να ολοκληρώσει την αναθεώρηση των υδάτινων σχεδίων. Απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα επειδή δεν ολοκλήρωσε την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, όπως απαιτείται σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) και τις πλημμύρες της. σχέδια διαχείρισης κινδύνου όπως απαιτείται βάσει της Οδηγίας για τις πλημμύρες (Οδηγία 2007/60/ΕΚ).
Και οι δύο οδηγίες απαιτούν από τα κράτη μέλη να ενημερώνουν και να αναφέρουν κάθε έξι χρόνια τα σχέδια διαχείρισης για τις λεκάνες απορροής ποταμών και τους κινδύνους πλημμύρας, αντίστοιχα. Τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα μέτρων που είναι βασικά για τη διασφάλιση της καλής κατάστασης όλων των υδατικών συστημάτων, όπως απαιτείται από την οδηγία. Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας διαμορφώνονται με βάση χάρτες που δείχνουν τις πιθανές δυσμενείς συνέπειες που σχετίζονται με τα σενάρια πλημμύρας.
Η αειφόρος διαχείριση των υδάτων αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως για να επιτευχθεί η κυκλική οικονομία, η βιοποικιλότητα, η μηδενική ρύπανση και οι φιλοδοξίες της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.
Τον Φεβρουάριο του 2023, η Επιτροπή εξέδωσε προειδοποιητική επιστολή καλώντας την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της και να ολοκληρώσει την αναθεώρηση των υδάτινων σχεδίων της. Ωστόσο, η αναθεώρηση, η υιοθέτηση και η υποβολή εκθέσεων για τα τρίτα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και τα δεύτερα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας καθυστερούν.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον δύο μήνες για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που έθεσε η Επιτροπή. Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κι άλλες δύο κίτρινες κάρτες από Κομισιόν

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και για άλλα δύο ζητήματα.
Το πρώτο αφορά τις καθυστερήσεις πληρωμών από τα δημόσια νοσοκομεία (πολιτικά και στρατιωτικά) στους προμηθευτές τους.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της προσφυγής εκ μέρους της Επιτροπής, οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, μειώνοντας τη ρευστότητα, εμποδίζοντας την ανάπτυξη, παρεμποδίζοντας την ανθεκτικότητα και δυνητικά παρεμποδίζοντας τις προσπάθειές τους να γίνουν πιο πράσινες και πιο ψηφιακές.
Στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βασίζονται σε τακτικές πληρωμές για να λειτουργήσουν και να διατηρήσουν την απασχόληση.

Στο Δικαστήριο της ΕΕ και για το ΧΥΤΑ της Ζακύνθου

Το δεύτερο είναι η εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έκλεισε χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο νησί της Ζακύνθου εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000.
Ο χώρος υγειονομικής ταφής αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και ρυπαίνει το τοπικό περιβάλλον. Μολονότι ο χώρος υγειονομικής ταφής δεν λειτουργεί εδώ και περισσότερα από πέντε έτη, πρέπει όχι μόνο να κλείσει, αλλά και να αποκατασταθεί, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με απόφαση του Δικαστηρίου του 2014.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ