«Καυτά» εκκαθαριστικά σημειώματα θα λάβουν από την Εφορία το 2024 473.000 ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς ο μέσος φόρος που θα κληθούν να πληρώσουν θα είναι αυξημένος κατά 1.444 ευρώ.
Πρόκειται για το 64,3% των αυτοαπασχολούμενων επί συνόλου 735.000 που είναι οι μεγάλοι χαμένοι του νέου συστήματος φορολόγησης σε αντίθεση με τους 138.000 που θα έχουν μείωση της συνολικής επιβάρυνσης κατά 560 ευρώ ο καθένας ενώ γ8ια 124.00 ο λογαριασμός θα είναι αμετάβλητος.
Το νέο καθεστώς θα επιφέρει αλλαγή στην κατανομή του φορολογικού φορτίου αφού πλέον το 50% των φόρων θα καταβάλλεται από το 12% των ελευθέρων επαγγελματιών έναντι 4% σήμερα.
Κι αυτό γιατί με τη νέα ρύθμιση οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να εμφανίσουν στη φορολογική δήλωση του επόμενου έτους καθαρό εισόδημα κάτω από 10.920 ευρώ που αντιστοιχεί στο κατώτατο μισθό των 780 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα επί 14 μήνες.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο ελεύθερος επαγγελματίας απασχολεί εργαζόμενο με αποδοχές 20.000 ευρώ τότε θα πρέπει να δηλώσει 20.000 ευρώ και όχι 10.920 ευρώ.
Κατά τον υπολογισμό της ελάχιστης αμοιβής, λαμβάνονται υπόψη τυχόν εισοδήματα από μισθωτή εργασία του αυτοαπασχολούμενου.
Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ελεύθερος επαγγελματίας είχε παύση εργασιών δεν λογίζεται κατά τον υπολογισμό της ελάχιστης αμοιβής.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με νεοσύστατη επιχειρηματική δραστηριότητα θα έχουν τις ακόλουθες μειώσεις της ελάχιστης αμοιβής: 100% για τα τρία πρώτα χρόνια, 67% για τον 4ο χρόνο και 33 % για τον 5ο χρόνο.
Όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας ασκεί τη δραστηριότητά του και έχει την κύρια κατοικία του σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, η ελάχιστη αμοιβή θα μειώνεται κατά 50%.
Όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, θα μειώνεται κατά 50%.
Η ελάχιστη αμοιβή αποτελεί μαχητό τεκμήριο που μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία (π.χ. στρατιωτική θητεία, νοσηλεία σε νοσοκομείο, κράτηση σε φυλακή, κ.λπ.)
Το ποσό της ελάχιστης αμοιβής προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε 3 χρόνια εργασίας μετά τη πρώτη τριετία και έως 30% για τρεις τριετίες με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 14.196 ευρώ.
Επίσης η ελάχιστη αμοιβή προσαυξάνεται με 2 τρόπους, σωρευτικά:

– Mε ένα ποσό ίσο με το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας (μισθός, εργοδοτικές εισφορές, παροχές σε είδος) του προσωπικού που ο αυτοαπασχολούμενος απασχολεί στην επιχείρησή του, με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ.
– Με ένα συντελεστή όταν ο ετήσιος τζίρος του αυτοαπασχολούμενου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το μέσο όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ:
-35% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 100% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων
-70% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 150% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων
– 100% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 200% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων, με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ.

Όσοι δηλώνουν εισόδημα κάτω από τα ελάχιστο τεκμαρτό θα έχουν μείωση κατά 25% στο τέλος επιτηδεύματος δηλαδή θα πληρώνουν 487 ευρώ έναντι 650 ευρώ ενώ όσοι δηλώνουν υψηλότερο από το ελάχιστο εισόδημα θα κερδίζουν έκπτωση 50%, δηλαδή το τέλος επιτηδεύματος θα περιορίζεται στα 325 ευρώ από 650 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω για παράδειγμα:

Νέος αυτοαπασχολούμενος με 3.000 δηλωθέν εισόδημα. Είχε 270 ευρώ φόρο και θα συνεχίσει να έχει τον ίδιο φόρο χωρίς αλλαγή.
– Αυτοαπασχολούμενος με δηλωθέν 50.000 ευρώ, θα έχει σταδιακά μείωση από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος 650 ευρώ.
– Παλιός αυτοαπασχολούμενος με δηλωθέν 1.500 ευρώ, είχε 135 ευρώ φόρο και 650 ευρώ τέλος. Σύνολο 785 ευρώ. Με το νέο σύστημα θεωρούμε 14.196 ως εισόδημα και θα έχει αύξηση επιβάρυνσης κατά 1.038 ευρώ.
– Αυτοαπασχολούμενος με μηδέν δηλωθέν εισόδημα και μεγάλο τζίρο. Σήμερα πληρώνει μόνο τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Με τις προσαυξήσεις του εργοδοτικού κόστους και του μεγάλου τζίρου πηγαίνει σε 25.833 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και έχει αύξηση στη φορολογία κατά 4.083 ευρώ.
– Αυτοαπασχολούμενος με δηλωθέν 7.000 ευρώ και 200.000 τζίρο, είχε 630 ευρώ φόρο και 650 ευρώ τέλος. Σύνολο 1.280 ευρώ. Με το νέο σύστημα θεωρούμε 14.196 ως εισόδημα και επειδή έχει μεγάλο τζίρο θα προσαυξηθεί κατά 70% σε 24.133 ευρώ φορολογητέο εισόδημα. Συνολικά θα έχει μια αύξηση στη φορολογική επιβάρυνση κατά 2.977 ευρώ.

Μάριος Χριστοδούλου