Το άρθρο συνυπογράφουν ο Δημήτριος Νικολόπουλος, Εφέτης ΔΔ Αθηνών και Κώστας Σαργιώτης, Εφέτης Αθηνών

Την τελευταία δεκαετία ψηφίστηκαν πλείστες διατάξεις που αποσκοπούσαν στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης, με μέτρα που επελέγησαν από την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ ή της CEPEJ.

Τα μέτρα αυτά στόχευαν ευθέως στη μείωση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης και ήταν ιδιαιτέρως αποτελεσματικά στη διοικητική δικαιοσύνη, στην οποία οι χρόνοι μειώθηκαν με τη συνεπικουρία ενός ηλεκτρονικού ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων, σε αντίθεση με την πολιτική δικαιοσύνη όπου δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα.

Με την πρόσφατη ψήφιση του νόμου 4963/2022, ιδρύθηκε η Δικαστική Αστυνομία και υλοποιήθηκε μία μεταρρύθμιση που αποτελούσε επιδίωξη στο χώρο της Δικαιοσύνης ήδη από έτος 1836. Σχετικά με τη δυνατότητα ίδρυσης Δικαστικής Αστυνομίας έγινε ειδική αναφορά κατά τη συζήτηση στη Βουλή επί του Συντάγματος του 1975, υποβλήθηκε πρόταση νόμου το έτος 1992, ενώ τα προβλεπόμενα από το άρθρου 36 του Ν. 2145/1993 προεδρικά διατάγματα δεν εκδόθηκαν ποτέ. Η ίδρυση της Δικαστικής Αστυνομίας με τη μορφή και το περιεχόμενο που έχει σήμερα δρομολογήθηκε το έτος 2017, με την σύσταση σχετικής νομοπαρασκευαστικής, και ολοκληρώθηκε το έτος 2022 με την σύσταση ομάδας εργασίας, η οποία διατηρώντας τον ιδιο κορμό μελών, επεξεργάστηκε περαιτέρω το σχέδιο νόμου.

Η νέα υπηρεσία θα συνεπικουρεί την πολιτική και την διοικητική Δικαιοσύνη, εξασφαλίζοντας καταρχήν τις υποδομές της, με το αστυνομικό προσωπικό της, προάγοντας το αίσθημα ασφάλειας όσων διακονούν τη Δικαιοσύνη και των πολιτών που προσφεύγουν σε αυτήν και επιταχύνοντας και διευκολύνοντας ουσιαστικά το έργο της απονομής της, μέσω των εμπειρογνωμόνων του πολιτικού προσωπικού της, καθώς η ανάγκη επίλυσης διαφορών ή διαλεύκανσης εγκλημάτων με πτυχές που άπτονται τεχνολογιών αιχμής, όπως και η ανάγκη κατανόησης και επεξεργασίας ζητημάτων για τα οποία απαιτούνται εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις καθιστά τα μέσα που έχει στη διάθεση του ο Έλληνας Δικαστής απαρχαιωμένα και αναποτελεσματικά με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα, το κόστος και την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης.

Η ουσιαστική επιτυχία του εγχειρήματος είναι άμεσα συνυφασμένη με την στελέχωση της υπηρεσίας με νέα στελέχη, αφού η δημιουργία σταθερών και μόνιμων δεσμών των στελεχών της νέας υπηρεσίας με τη Δικαιοσύνη, τους λειτουργούς της και τους δικαστικούς υπαλλήλους, εκτιμάται ότι συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη πνεύματος ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμβολής στην καθημερινή λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών. Η ίδρυση της Δικαστικής Αστυνομίας δε συνιστά μία ακόμη μεταρρύθμιση, αλλά μία αλλαγή σελίδας στη Δικαιοσύνη με τη θεσμοθέτηση υποστηρικτικών της λειτουργίας αυτής θεσμών.

Η πρόταση και οι βασικές παράμετροι του νέου θεσμού προέρχονται από το χώρο της ίδιας της Δικαιοσύνης και πήγασαν, αφενός, από τη διαπίστωση πραγματικών προβλημάτων, αφετέρου, από την αναζήτηση εφικτών λύσεων. Αυτό ήταν και ο κρίσιμος παράγοντας που οδήγησε στην υιοθέτηση του σχεδίου νόμου από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων, αλλά και του νομικού κόσμου.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η διεκδίκηση της δυνατότητας αυτορρύθμισης της Δικαιοσύνης από δικαστές, δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους, εντός του υπάρχοντος συνταγματικού πλαισίου, είναι και εφικτή και αναγκαία, μέσα πάντα από διαδικασίες ανοικτές, δημοκρατικές και συναινετικές, που θα καταλήγουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και λύσεις, οι επιπτώσεις των οποίων θα αξιολογούνται περιοδικά με σκοπό το συνεχή επαναπροσδιορισμό στόχων και μέσων, επ’ ωφελεία του πολίτη και του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ