A. Vafeidou Law Office
Antigoni Vafeidou – Supreme Court Lawyer

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, οι αιτούντες είχαν εκπροσωπηθεί από την δικηγόρο Αντιγόνη Βαφείδου.  Μεταξύ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E’ και των αιτούντων,  είχε καταρτιστεί σύμβαση στεγαστικού δανείου δυνάμει της οποίας χορηγήθηκε στους τελευταίους στεγαστικό δάνειο ποσού 400.000,00 ευρώ. Στη θέση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ‘ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E’, υπεισήλθε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “dovalue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις”  ως μη δικαιούχος διάδικος και ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία ‘ERB RECOVERY DAC’.

Η δανείστρια τραπεζική εταιρεία προέβη σε καταγγελία της προαναφερόμενης δανειακής σύμβασης, καλώντας ταυτόχρονα τους ανακόπτοντες και ήδη αιτούντες όπως καταβάλλουν σε αυτή, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, με την ιδιότητα του οφειλέτη και εγγυητή αντίστοιχα, το ληξιπρόθεσμο ποσό των 437.733,34 ευρώ

Ωστόσο, η υπ’ αριθμ. 22**/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έκρινε ότι ο διάφοροι όροι όρος της δανειακής σύμβασης σύμφωνα με τον οποίο ο υπολογισμός των τόκων θα λαμβάνει χώρα με βάση έτος 360 ημερών και όχι με βάση έτος 365 ημερών είναι άκυρος, καταχρηστικός και αδιαφανής και δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του καταναλωτή, ενόψει του ότι προσκρούει στην απορρέουσα από το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2251/1994 αρχή της διαφάνειας, αλλά και στην ενσωματωθείσα στο εθνικό μας δίκαιο με την ΚΥΑ /13.2.2001 (ΦΕΚ Β’ 2555/8.3/2001) κοινοτική οδηγία 97/7/ΕΚ, κατ’ επιταγή της οποίας εφαρμόζεται στην καταναλωτική πίστη, με τη στενή έννοια, το έτος 365 ετών.

Έτι περαιτέρω, η προαναφερόμενη απόφαση έκρινε ότι συνεπεία των ανωτέρω, επέρχεται σημαντική και ουσιώδης διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών σε βάρος των αιτούντων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αδιαφάνεια, μη συγκρισιμότητα με αντίστοιχες παροχές άλλων τραπεζών και μη ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού σε βάρος άλλων καταναλωτών.

Περαιτέρω, η εν λόγω απόφαση συμφώνησε με την οικονομοτεχνική μελέτη ειδικού πραγματογνώμονα την οποία προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος προκύπτει αμφισβήτηση αναφορικά με το βέβαιο και εκκαθαρισμένο της απαίτησης της δανείστριας Τράπεζας.

Τέλος, πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες θα υφίσταντο ανεπανόρθωτη βλάβη από την εκτέλεση της ως άνω διαταγής πληρωμής και ως εκ τούτου η υπό κρίση αίτηση αναστολής έγινε δεκτή.

A. Vafeidou Law Office
Antigoni Vafeidou – Supreme Court Lawyer

PhD c. DUTH
University College London-LL.M
Athens University of Economics and Business-M. Sc
London School of Economics and Political Sciences-H. R. M
www.antigonivafeidou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ