Κατά την διάρκεια της οξύτατης, μακροχρόνιας και πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που έπληξε την χώρα μας, η οποία επεκτάθηκε σχεδόν αμέσως και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ακόμη και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας τραπεζικών ιδρυμάτων. Με σχετική πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β 2208/27-07-2012), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ΑΤΕ και η τελευταία τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση με διορισμό εκκαθαριστή, ενώ με άλλες πράξεις (ΦΕΚ Β 2209/27-07-2012) ρυθμίστηκε η μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς.
Η τράπεζα Πειραιώς κατά τον τρόπο αυτό, απέκτησε σωρεία απαιτήσεων από δάνεια που είχε χορηγήσει η ΑΤΕ. Τις περισσότερες από τις απαιτήσεις αυτές η τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη μεταβιβάσει σε κερδοσκοπικά funds με έδρα το εξωτερικό, εκπροσωπούμενα στην Ελλάδα από τις γνωστές σε όλους εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Κατά δε τον παρόντα χρόνο, τόσο η τράπεζα Πειραιώς όσο και τα αλλοδαπά κερδοσκοπικά funds δια των ελληνικών εταιρειών διαχείρισης, προβαίνουν σε έκδοση διαταγών πληρωμής και σε κατασχέσεις πρώτων κατοικιών με αιτία δάνεια χορηγηθέντα από την πάλαι ποτέ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Σε καμία όμως από τις ανωτέρω πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος δεν περιγράφεται με σαφήνεια εκάστη δανειακή σύμβαση. Το ζήτημα της διαδοχής δυνάμει της οποίας η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε δάνεια της ΑΤΕ περιπλέκεται ακόμη περισσότερο αν αναλογιστούμε ότι α) οι ανωτέρω πράξεις αναφέρουν ρητά την ύπαρξη μη μεταβιβαζόμενων στοιχείων και πιο συγκεκριμένα ότι «Από την μεταβίβαση εξαιρούνται έννομες σχέσεις οι οποίες πηγάζουν ή σχετίζονται με δανεικές ή άλλου είδους πιστοδοτικές συμβάσεις με πελάτες της «αγροτική» που περιλαμβάνονται στα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία» και β) στις ανωτέρω πράξεις προβλέπονται συγκεκριμένες κατηγορίες δανείων με διαφορετικές περιόδους καθυστέρησης ως προς την εξυπηρέτηση που επίσης εξαιρούνται της διαδοχής και πάλι χωρίς εξειδίκευση συγκεκριμένων δανειακών συμβάσεων!
Ο συνδυασμός των ανωτέρω δημιουργεί οξύτατο πρόβλημα ως προς την νομιμοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς και των διαδόχων αυτής κερδοσκοπικών funds τόσο για την επιδίκαση των απαιτήσεων μέσω εκδόσεως διαταγής πληρωμής όσο και για την επιβολή κατάσχεσης.
Τα ζητήματα όμως αυτά μπορούν να θιγούν μόνο μέσω άσκησης των κατάλληλων ανακοπών ενώπιον των Δικαστηρίων ειδάλλως η αναγκαστική εκτέλεση θα προχωρήσει κανονικά μέχρι την ολοκλήρωσή της μέσω πλειστηριασμού.
Καθώς λοιπόν διαφαίνεται ότι τα εν λόγω δάνεια ανασύρονται με σκοπό την ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας των δανειοληπτών μέσω πλειστηριασμών, προειδοποιούμε τους δανειολήπτες και τους καλούμε να απευθυνθούν άμεσα σε εξειδικευμένους νομικούς για την άμεση μελέτη της κάθε υπόθεσης χωριστά.
logo_Lekkakou_transparent_M_23.png

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ