Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) αρχίζει σύντομα την αξιολόγηση των μέτρων στήριξης που έχει λάβει η ΕΕ για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Πρόκειται να εξετάσει κατά πόσον τα σχέδια και τα χρηματοδοτικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βοηθούν την Ευρώπη να αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στην ΤΝ.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι καίριος παράγοντας για την ψηφιακή μετάβαση, τη βιομηχανική πολιτική και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Αν και η επανάσταση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, η Ευρώπη έχει μείνει πίσω σε βασικές πτυχές όπως η χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ποσό που επενδύεται στην ΤΝ στην ΕΕ είναι το μισό αυτού που επενδύεται στις ΗΠΑ. Το 2021, λιγότερο από μία στις 10 επιχειρήσεις της ΕΕ (8%) χρησιμοποιούσαν ΤΝ, ενώ οι αποκλίσεις μεταξύ των χωρών της είναι μεγάλες.

Αν και η ΤΝ χρησιμοποιούνταν σχεδόν σε μία στις τέσσερις επιχειρήσεις στη Δανία (24%) και σε πάνω από το 15% των επιχειρήσεων στην Πορτογαλία (17%) και τη Φινλανδία (16%), το ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο του 5% στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, τη Λετονία και τη Λιθουανία (4% σε όλες), στη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Κύπρο, την Ουγγαρία και την Πολωνία (3% σε όλες), και στη Ρουμανία (1%).

«Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποφέρει πολλά και αξιοσημείωτα οφέλη σε πολλούς τομείς», δήλωσε ο Mihails Kozlovs, Μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου, «και ότι το στοίχημα για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ είναι τόσο μεγάλο που δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη. Με τον έλεγχό μας θα φανεί κατά πόσον καταβάλλονται αρκετές προσπάθειες ώστε η Ευρώπη να μη χάσει το τρένο αυτής της σημαντικής τεχνολογικής επανάστασης».

  • Προκειμένου να μη μείνει εκτός αγώνα, μεταξύ 2014 και 2027 η ΕΕ προβλέπει να διαθέσει από τον προϋπολογισμό της περί τα 10 δισ. ευρώ της. Επιπλέον, τουλάχιστον το 20% των 724 δισ. ευρώ που διατίθενται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα χρηματοδοτήσει τη ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ.

Τέλος, το ταμείο InvestEU θα κινητοποιήσει, μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση. Γενικός στόχος είναι, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής, να αυξηθούν σταδιακά οι επενδύσεις στην ΤΝ σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, θα εξεταστεί κατά πόσον έχουν τεθεί στην ΕΕ οι βασικές προϋποθέσεις για την τόνωση της ανάπτυξης της ΤΝ. Ειδικότερα, το ΕΕΣ θα εξετάσει κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι ενωσιακοί πόροι στηρίζουν αποτελεσματικά τη δημιουργία ενός κατάλληλου και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης, λαμβανομένων υπόψη της στρατηγικής σημασίας της ΤΝ και των πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια και την προστασία.