Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα νομοθέτημα το οποίο θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για την ανίχνευση, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, τη δήμευση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης σε σχέση με ευρύ φάσμα εγκλημάτων.

Η οδηγία θα εξοπλίσει καλύτερα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και των συναφών παράνομων κερδών. Θα υποχρεώνει επίσης τις χώρες της ΕΕ να διασφαλίζουν ότι οι αρχές διαθέτουν τους πόρους που χρειάζονται για τις δραστηριότητές τους. Οι κανόνες θα ισχύουν επίσης για την παραβίαση των κυρώσεων.

Δέσμευση και δήμευση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταστήσουν δυνατή τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και, σε περίπτωση οριστικής καταδικαστικής απόφασης, τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος που προέρχονται από ποινικό αδίκημα. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες που θα τους επιτρέπουν να δημεύουν περιουσιακά στοιχεία αξίας αντίστοιχης προς τα προϊόντα εγκλήματος.

Πρέπει επίσης να είναι δυνατή η δήμευση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης ή περιουσιακών στοιχείων ίσης αξίας που μεταβιβάζονται σε τρίτο, εάν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι σκοπός της μεταβίβασης ή της απόκτησης ήταν η αποφυγή της δήμευσης.

Οι νέοι κανόνες θα παρέχουν επίσης στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να δημεύουν αδικαιολόγητο πλούτο, όταν η περιουσία αυτή συνδέεται με συμπεριφορά που διαπράττεται μέσω εγκληματικής οργάνωσης και αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος.

Υπηρεσίες ανάκτησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

Οι υπηρεσίες ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, που είναι αρμόδιες για τη διασυνοριακή συνεργασία, θα ενισχυθούν. Θα στηρίζουν τις εθνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις έρευνες ανίχνευσης περιουσιακών στοιχείων. Για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων οι υπηρεσίες θα έχουν πρόσβαση σε σχετικές βάσεις δεδομένων και μητρώα.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων θα ορίζονται από τα κράτη μέλη και θα διαχειρίζονται τα δεσμευμένα ή δημευμένα περιουσιακά στοιχεία απευθείας ή θα παρέχουν στήριξη σε άλλους αρμόδιους φορείς. Το νέο νομοθέτημα προβλέπει επίσης την πώληση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και ακόμη και πριν από την οριστική δήμευση, για παράδειγμα εάν υπόκεινται σε φθορά.

Επόμενα βήματα

Η οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία 30 μηνών για να ενσωματώσουν τις διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.

Ιστορικό

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπόλ, τα έσοδα που συσσωρεύουν οι εγκληματικές οργανώσεις εκτιμώνται σε τουλάχιστον 139 δισ. ευρώ ετησίως.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ