Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου, o Legal Advocacy Expert της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, κ. Αντώνης Μπαλτάς, παρουσίασε ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής τις θέσεις της οργάνωσης επί του σχεδίου νόμου «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L305) και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς είχε ήδη υποβάλει αναλυτικά σχόλια στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική ενσωμάτωση της Οδηγίας σύμφωνα και με το πνεύμα της και όχι μια φορμαλιστική μόνο ενσωμάτωση του ενωσιακού νομοθετήματος. Τα σχόλια είχαν επίσης αποσταλεί και σε όλα τα κόμματα που εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό στο Κοινοβούλιο, με στόχο τη διασφάλιση των whistleblowers και του δημοσίου συμφέροντος.