«Φόρο-email» με αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα σε χιλιάδες φορολογούμενους αποστέλλει η ΑΑΔΕ επιχειρώντας να προλάβει την παραγραφή υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων στο τέλος του έτους που θα επιφέρει σημαντικές απώλειες στα κρατικά ταμεία.
Η ΑΑΔΕ έχει διαβιβάσει τους σχετικούς φακέλους στις Εφορίες και τα Ελεγκτικά κέντρα με εντολή να τρέξουν τις διαδικασίες εκκαθάρισης του «στοκ» προχωρώντας στην έκδοση και την κοινοποίηση των πράξεων οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου προκειμένου να μη δοθεί άφεση αμαρτιών σε φορολογούμενους με απόκρυψη εισοδήματος.
Τα ραβασάκια αφορούν κυρίως φορολογούμενους που έχουν εντοπιστεί να μην έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις από το 2017 και μετά, εργαζόμενους και συνταξιούχους που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών παλαιότερων ετών, ιδιοκτήτες με «μαύρα» μισθώματα από ενοίκια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις με σημαντική δραστηριότητα αλλά με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, διάφορες υποθέσεις εισοδήματος για τις οποίες έχουν προκύψει νέα στοιχεία και έχει σημάνει συναγερμός από το σύστημα αλλά και εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ το δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποιήσει στο φορολογούμενο τη καταλογιστική πράξη.
Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη λάβει σημειώματα με πρόστιμα θα πρέπει να τα εξοφλήσουν εντός 30 ημερών ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης έχουν τη δυνατότητα εντός 30 ημερών να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης.
Απευθείας προσφυγή στα δικαστήρια δεν επιτρέπεται.

Οι υποθέσεις που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2023 μεταξύ άλλων είναι:

– Υποθέσεις του έτους 2017 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

– Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης του 2012, για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία και έχει σημάνει συναγερμός από το σύστημα.

– Υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του 2012 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει 10ετής περίοδος παραγραφής που άρχισε να «τρέχει» από 1η Ιανουαρίου 2013 -δηλαδή μετά τη λήξη του έτους 2012 στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση- και λήγει 31 Δεκεμβρίου 2023.

– Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2014, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2020.

– Υποθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις για το 2017.

– Επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν δηλώσεις Ε9 έτους 2018 και απέφυγαν την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.

Φορολογικό κοστούμι για αδήλωτα εισοδήματα

Στο μεταξύ επιταχύνονται και οι διαδικασίες αποστολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων με τους «κατ’ εκτίμηση» φόρους σε 15.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν να μην έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το έτος 2017.
Στα εκκαθαριστικά που θα λάβουν οι υπόχρεοι θα αναφέρεται η υποχρέωση πληρωμής εκτός αν επιλέξουν την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και ακολουθήσει νέα εκκαθάριση.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr