Με ανακοίνωσή του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) απαντά στα ερωτήματα πολιτών και επιχειρήσεων για τους ψεκασμούς απολύμανσης στις εισόδους κλειστών χώρων και δικαστηρίων, μέσω της εγκατάστασης πυλών ή θαλάμων ψεκασμού.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Την τελευταία περίοδο ο ΕΟΦ έχει γίνει αποδέκτης τόσο ερωτημάτων όσο και αναφορών που αφορούν στην εγκατάσταση πυλών ή θαλάμων ψεκασμού ατόμων, πριν την είσοδό τους σε συγκεκριμένο χώρο.

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι ο ψεκασμός ατόμων μέσω πυλών ή θαλάμων δεν συνιστά αποδεκτή μέθοδο απολύμανσης, καθώς ενέχει κινδύνους για την υγεία και δεν αποτρέπει την διάδοση μεταδοτικών ιών, όπως ο COVID-19.

Επιπλέον, δεν έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ απολυμαντικά προϊόντα για τέτοιου είδους χρήση. Ο ΕΟΦ παραπέμπει για περισσότερες πληροφορίες στην εξής σελίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας: https://www.who.int

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει τεθεί επανειλημμένως τόσο από σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων όσο και με αναλυτικά δημοσιεύματα.