Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι από την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 22:00 έως και το Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:00, δε θα είναι εφικτή η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ λόγω της μη διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που οφείλεται σε τακτικές εργασίες αναβάθμισης των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata Cloud@Customer), η οποία επηρεάζει τις διαλειτουργικότητες.