Νέα παράταση λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τροποποίησης ασφάλισης των έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, για τα έτη 2019 και 2020

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α., λαμβάνοντας υπ’ όψιν σχετικά αιτήματα εργοδοτών καθώς και την ανάπτυξη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στους δικαιούχους, γνωστοποιεί την περαιτέρω παράταση λειτουργίας μέχρι την Παρασκευή 31/03/2023 της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τροποποίησης της ασφάλισης εμμίσθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών για τα έτη 2019 και 2020 (Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. 65/2021).

Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ