Με έγγραφό σε αυστηρό τόνο η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του ΕΦΚΑ ζήτησε από τους υπαλλήλους την άμεση χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». καθώς κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας διαπιστώθηκε πως πολλά ερωτήματα των εν αναμονή συνταξιούχων έμειναν αναπάντητα.
Με στόχο να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία του καινοτόμου αυτού ψηφιακού εργαλείου γρήγορης, αποτελεσματικής και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και των πολιτών, έγιναν οι ακόλουθες αυστηρές συστάσεις:

  • να γίνεται άμεσα χρήση της υπηρεσίας και να εισέρχονται καθημερινά στην εφαρμογή από την έναρξη του ωραρίου τους ώστε να παρακολουθούν κάθε νέο μήνυμα,
  • να απαντούν το συντομότερο δυνατό στα ερωτήματα και στις διευκρινίσεις που ζητούνται,
  • να χρησιμοποιούν εφεξής ως μόνο μέσο επικοινωνίας με τους εν αναμονή συνταξιούχους το ψηφιακό δωμάτιο και να τους προτρέπουν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά κάθε αναγκαίο έγγραφο προκειμένου να καταργηθεί η ταλαιπωρία και η «χαρτούρα».

Επίσης, τους γνωστοποιήθηκε ότι οι υπηρεσίες του 1555 θα έχουν στην αρμοδιότητά τους την απάντηση σε ερωτήματα ρουτίνας που υποβάλλονται μέσα από το «ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας» καθώς ήδη έχει σχεδιαστεί η καταγραφή των συχνών ερωτήσεων και η αποστολή κωδικοποιημένων απαντήσεων από αυτό.