Με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ως και το 4% των ετήσιων εσόδων τους θα τιμωρούνται όσοι κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς προϊόντων δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές ασφαλείας που προωθεί η ΕΕ.

Η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς (IMCO) ενέκρινε τη θέση του ΕΚ για τους νέους κανόνες ασφαλείας που εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα (πλην των τροφίμων), ανεξαρτήτως αν πωλούνται σε φυσικά καταστήματα ή μέσω διαδικτύου. «Κάνουμε ένα κρίσιμο βήμα ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα προϊόντα είναι ασφαλή στην Ευρώπη, σχολίασε η εισηγήτρια Dita Charanzová. «Το σημαντικό είναι ότι το κάνουμε με τρόπο που προστατεύει τις μικρές επιχειρήσεις, χωρίς να περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών», πρόσθεσε.
Το κείμενο που υιοθέτησε η επιτροπή βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον Νόμο Ψηφιακών Υπηρεσιών και προβλέπει ότι οι online αγορές θα πρέπει να θεσπίσουν ένα σημείο επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές και να συμμορφώνονται αμέσως σε εντολές ανάκλησης προϊόντων. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν σαφείς προβλέψεις για την προστασία των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των γυναικών. Μόλις και το Συμβούλιο υιοθετήσει τη θέση του, μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συννομοθετών, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία και να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο