Προσωρινή διαταγή σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται προσωρινά κάθε πραγματική ή νομική μεταβολή της περιουσίας της και αναστέλλονται προσωρινά οι ατομικές διώξεις σε βάρος της εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών στα πλαίσια της συζήτησης περί κήρυξης της Meeting Point (θυγατρική του γερμανικού ομίλου FTI που ελέγχει τα εν Ελλάδι ξενοδοχεία) σε πτώχευση, η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του Ν. Αγαπηνού προηγούμενες δικαστικές ενέργειες τόσο στο Πρωτοδικείο Αθηνών όσο και στο Πρωτοδικείο Ρόδου για την διασφάλιση απαιτήσεων πιστωτών της MEETING POINT είχαν απορριφθεί και είναι η πρώτη φορά που φέρεται να γίνεται ένα πρώτο βήμα στα πλαίσια της διαδικασίας διασφάλισης της πτωχευτικής περιουσίας της ΜΕΕΤΙNG POINT προς ικανοποίηση των δεκάδων πιστωτών της.

Τα εν προληπτικά μέτρα διατάχθηκαν κατόπιν αίτησης της εταιρίας με την επωνυμία «Z.F.S. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», η οποία είχε δανείσει πολυάριθμο προσωπικό στα ξενοδοχεία διαχείρισης της Meting Point και η τελευταία έχει αφήσει ανεξόφλητο υπόλοιπο για το προσωπικό που αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Την εν λόγω εταιρία εκπροσώπησε στο δικαστήριο η δικηγορική εταιρία Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες.