Αυτεπάγγελτους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου, ξεκινάει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Η ανεξάρτητη Αρχή θα ερευνήσει εάν οι συγκεκριμένες εταιρίες συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Μάλιστα στην ανακοίνωση της Αρχής αναφέρεται ότι οι έλεγχοι ξεκινούν με αφορμή και την απόφαση που είχε εκδώσει (26/2019) για την εταιρεία «PWC».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση που εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ως εξής: «Με αφορμή την απόφαση 26/2019 (διαθέσιμη στο www.dpa.gr  «Αποφάσεις»), η Αρχή, δυνάμει των άρθρων 58 παρ. 1 στοιχ. β΄ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 και 15 παρ. 1 του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), κίνησε αυτεπάγγελτη διαδικασία δειγματοληπτικών ελέγχων σε εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου σε σχέση με την συμμόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων.