Καθορίστηκε το ποσό που θα λάβουν οι νέοι δικηγόροι από τον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό (ΕΔΛΝΔ) για το πρώτο εξάμηνο του 2023. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Δημήτρη Βερβεσού, το καθαρό ποσό που θα λάβουν είναι 140 ευρώ (Μικτό: 164,71 € -15% φόρος* 24,71 ευρώ) = 140 ευρώ και η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα γίνει από την Δευτέρα 10/07/2023.

Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι νέοι Δικηγόροι του Δ.Σ.Α. με χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως 7 έτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48720 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ. Β’ 1193/3.8.2004) στην οποία ειδικότερα ορίζονται οι προϋποθέσεις των δικαιούχων και ο τρόπος διανομής του.

Σημειώνεται ότι ένα ποσοστό των δηλώσεων (10%) θα ελεγχθεί για την ακρίβειά του. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν προθεσμία μέχρι τις 29 Ιουνίου και ώρα 12 τα μεσάνυχτα για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το μέρισμα που προβλέπει ο Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός και γινόταν ηλεκτρονικά.

Νέοι δικηγόροι: Οι εξαιρέσεις από τη διανομή μερίσματος
Εξαιρούνται της διανομής:

Α) Οι απασχολούμενοι υπό καθεστώς έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία.

Β) Όσοι λαμβάνουν σύνταξη από άλλο κλάδο.

Γ) Όσοι έχουν μεταγραφεί από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο και έχουν συνολικά χρόνο ασκήσεως δικηγορίας άνω των επτά (7) ετών.

Δ) Όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο ατομικό εισόδημα άνω των 10.271,00 Ευρώ και οικογενειακό άνω των 14.673,00 Ευρώ.

Ε) Όσοι τελούν σε αναστολή.

ΣΤ) Όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό (άδεια απουσίας σπουδών).

Ζ) Βουλευτές – Ευρωβουλευτές.

Όσοι δικαιούχοι ΕΔΛΝΔ δεν έχουν υποβάλλει ετήσια δήλωση στο ΔΣΑ έως και το 2022 (ανανέωση ταυτότητας), θα γίνεται ταυτόχρονα συμψηφισμός ΕΔΛΝΔ με το οφειλόμενο ποσό της ετήσιας δήλωσης και το υπόλοιπο θα πιστώνεται στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Τι περιλαμβάνει ο Ειδικός Λογαριασμός
Όπως αναφέρεται με το Ν. 2915/01 άρθρο 33 παρ. 2 θεσπίστηκε ο Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός για τους Νέους Δικηγόρους με πόρο το 1% από το παρακρατούμενο ποσοστό του 12% της προεισπραττόμενης αμοιβής των δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 3226/2004.

Στη συνέχεια με το Ν.4194/13, άρθρο 62, παρ. 2 (ΦΕΚ Α΄208) ο παραπάνω πόρος, ορίστηκε σε ποσοστό 25% στο ποσό παρακράτησης υπέρ ΔΣΑ των γραμματίων προκαταβολής εισφορών. Με το Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ.7γ, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ