Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. κατά τη συνεδρίασή του στις 20.2.2024 λαμβάνοντας υπόψη ότι εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή αύριο 22.2.2024 ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

(α) Για αύριο 21.2.2024 ισχύει η από 14.2.2024 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τις στοχευμένες αποχές βλ. εδώ http://tinyurl.com/yp569jhm

(β) Την καθολική αποχή στις 22-2-2024 ημέρα ψήφισης στη Βουλή του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με το ισχύον πλαίσιο της καθολικής αποχής (βλ. πλαίσιο καθολικής αποχής http://tinyurl.com/yerdjjjz Για τις 23-2-2024 ημέρα διαμαρτυρίας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην από 1.2.2024 απόφαση της Ολομέλειας ισχύει η καθολική αποχή που έχει αποφασιστεί από τις 9-2-2024

(γ) την αναστολή από 26-2-2024 της στοχευμένης αποχής

1) από τις δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ,

2) από όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας (δίκες, διαδικαστικές πράξεις κλπ) και

3) από την εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης νομικών προσώπων.

(δ) για το μέλλον των κινητοποιήσεων που αφορούν την αποχή από τα ποινικά δικαστήρια και τις διαταγές πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης υποθέσεων Τραπεζών και funds μετά τις 23-2-2024 θα αποφασίσει σε νεότερη συνεδρίασή του το ΔΣ αφού λάβει υπόψη αφενός μεν την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας στη βουλή, αφετέρου δε τη σχετική απόφαση/πρόταση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας της Παρασκευής 23-2-2024

(ε) την 3ωρη αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους κατά τις ώρες 12 μμ έως και 3μμ στις 28-2-2024, ημέρα μνήμης για τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών, με παράλληλες δράσεις για το ζήτημα αυτό την ίδια ημέρα: κατάθεση υπομνήματος των Δικηγορικών Συλλόγων στον Ειδικό Εφέτη Ανακριτή στη Λάρισα ως νομιμοποιηθέντων διαδίκων στην διενεργούμενη προανάκριση, συνέντευξη τύπου και κατάθεση στεφάνου στον τόπο του δυστυχήματος.

ΥΠΕΡ ψήφισαν:

ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Βερβεσός, ο Αντιπρόεδρος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο Αντιπρόεδρος κ. Αλέξανδρος Μαντζούτσος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Χρήστος Κακλαμάνης, ο Ταμίας κ. Κωνσταντίνος Καρέτσος, και οι Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Αβαρκιώτης, Ευστάθιος Αναλυτής, Ευάγγελος Αυγουλάς, Μαρινέττα Γούναρη-Χατζησαράντου, Άννα Ζουρνατζή, Μιχαήλ Καλαντζόπουλος, Ιωάννης Κάπος, Δημήτριος Λυρίτσης, Θεόδωρος Μαντάς, Χρυσούλα Μαρινάκη και Χριστίνα Τσαγκλή.

ΥΠΕΡ της ανωτέρω πρότασης ψήφισαν και οι Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Αναστασόπουλος, Θωμάς Καμενόπουλος, Στυλιανός Λεριός και Ζώης Σταυρόπουλος με την διαφωνία τους ως προς την μη αναστολή της στοχευμένης αποχής από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και από κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ με την οποία εισηγείται την άμεση προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και καθολική αποχή μέχρι την πραγματοποίησή της, υπέβαλε ο Σύμβουλος κ. Αντώνης Αντανασιώτης, την οποία και ψήφισε.

Την αντιπαραθετική πρόταση του Συμβούλου Αντώνη Αντανασιώτη ψήφισαν και οι Σύμβουλοι κ.κ. Ευγενία Κουνιάκη και Γεώργιος Βλάχος.

ΑΠΟΝΤΕΣ ήταν οι Σύμβουλοι κ.κ. Φώτιος Γιαννούλας και Σωτήριος Διαμαντόπουλος