Τριμ.Στρατοδικείο Αθηνών 1460/2011 – Παύση της ποινικής δίωξης κατά του κατηγορούμενου για την πράξη της ανυποταξίας σε ειρηνική περίοδο λόγω εξαλείψεως του αξιοποίνου συνεπεία ειδικής παραγραφής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 57 παρ.1, 4 και 5 του ν.3421/05 αντί του προτεινόμενου 6 παρ.1 του ν.3257/2004. 

“Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί ενώπιον του ακροατηρίου του Τριμελούς Στρατοδικείου Αθηνών με την κατηγορία της ανυποταξίας σε ειρηνική περίοδο, γιατί ενώ κλήθηκε ως στρατεύσιμος …για να παρουσιαστεί στις τάξεις του στρατού και να καταταγεί…στο στρατόπεδο του 6ου ΣΠ, δεν κατατάχθηκε κι έτσι κηρύχθηκε ανυπότακτος από 31-7-2002 μέχρι 3-7-2008, οπότε διέκοψε την ανυποταξία του όταν παρουσιάστηκε στο ΣΓ Πάτρας. Κατά την ημεροχρονολογία κατάταξής του (12-8-2008) ο κατηγορούμενος διένυε το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του, και ως εκ τούτου εμπίπτει η περίπτωσή του στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων περί παραγραφής του ν.3421/2005 (α.57 παρ.1,4 και 5)”. (ο κατηγορούμενος εκπροσωπήθηκε από τον Δικηγόρο Πατρών Χρήστο Τζαβάρα). 

Η απόφαση εδώ