Της δικηγόρου Κ. Λεκκάκου 

Οι δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους δανειολήπτες, δύνανται να αποδειχτούν «σωτήριες» στον ανανεωμένο εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές, κατά τις οποίες δεν αποδεικνύεται ουδεμία έννομη σχέση που να συνδέει τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, οι οποίες αναγράφονται στην πλατφόρμα ως πιστωτές, με τον αιτούντα δανειολήπτη και τις προς ρύθμιση οφειλές του.
Lekakou_konstantina_04a_23.jpg

Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί λανθασμένη αναγραφή πιστωτή, λόγου χάρη, εξαιτίας, λαμβάνουσας χώρα αλλά μη φανερωθείσας στην πλατφόρμα, μεταβίβασης της απαίτησης, ο δανειολήπτης επιβάλλεται άμεσα να προσφύγει δικαστικά, ζητώντας να αναγνωρισθεί η παράνομη, άλλως παράτυπη συμμετοχή, μη νομιμοποιούμενου προς τούτο, νομικού προσώπου ως πιστωτή, ώστε να μην κινδυνέψει να αποστερηθεί το δικαίωμα της ρύθμισης της οφειλής του, μέσω τις διαδικασίας του Ν.4738/2020 με τους αληθείς πιστωτές του και αποφεύγοντας να προβεί σε τυχόν σιωπηρές αναγνωρίσεις χρεών προς πρόσωπα, με τα οποία δεν συνδέεται.
Ενδεικτικά, σε περίπτωση εντολέα μας – δανειολήπτη, ο οποίος προσέφυγε στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, επικράτησε απόλυτη σύγχυση, ως προς το πρόσωπο του πιστωτή που εμφανίσθηκε στην πλατφόρμα. Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω έφερε οφειλές απορρέουσες από δυο δανειακές συμβάσεις, συναφθείσες με το πιστωτικό ίδρυμα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ». Το πρώτο δάνειο, καταναλωτικό, καταγγέλθηκε τον Ιούλιο του 2023 από την εταιρεία «CEPAL HELLAS AEΔΑΔΠ» ως διαχειρίστρια της αλλοδαπής εταιρείας «GEMINI CORE SECURITISATION DAC», στην οποία, κατά τα αναφερόμενα στην καταγγελία, είχε μεταβιβασθεί η συγκεκριμένη απαίτηση ήδη από τον Ιούνιο το 2021. Η ίδια εταιρεία CEPAL HELLAS («GEMINI CORE SECURITISATION DAC») προχώρησε σε κοινοποίηση Διαταγής Πληρωμής και για το δεύτερο δάνειο, στεγαστικό, μόλις τον Νοέμβριο του 2023.
Παρά την άνω, δικαστικά ακόμα, εμφάνιση της GEMINI CORE, ως νέας κατόχου των απαιτήσεων με διαχειρίστρια την CEPAL, στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού εμφανίζονταν μέχρι πρότινος ως πιστωτής – συμμετέχων η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία, κατά τα άνω, από τον Ιούνιο του 2021 έχει μεταβιβάσει τα τις απαιτήσεις ποσού περίπου 40.000€.
Επιπλέον, μόλις τις προηγούμενες ημέρες επήλθε μεταβολή στο πρόσωπο του αναγραφόμενου πιστωτή στην πλατφόρμα, αποκλειστικά ως προς το στεγαστικό δάνειο, το οποίο εμφανίστηκε να ανήκει πλέον στη CEPAL – GEMINI CORE SECURITISATION DAC, ενώ την απαίτηση από το καταναλωτικό δάνειο φέρεται να κατέχει ακόμα η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Εικόνα που περιέχει κείμενο, στιγμιότυπο οθόνης, αριθμός, γραμματοσειρά

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματαΕικόνα που περιέχει κείμενο, αριθμός, στιγμιότυπο οθόνης, διάγραμμα

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Όπως γίνεται κατανοητό, βάσει των αναρτημένων στοιχείων του εξωδικαστικού μηχανισμού του δανειολήπτη, δεν διαπιστώνεται ποιος είναι κάθε φορά στην πραγματικότητα ο πιστωτής που δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει στα πλαίσια της ρύθμισης, αλλά παρουσιάζονται ψευδείς πληροφορίες, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με προηγουμένως κοινοποιηθέντα νομικά έγγραφα και δικαστικές ενέργειες.
Αυτό σημαίνει πως, μόνο τα δεδομένα της πλατφόρμας δεν αρκούν για τη σωστή πληροφόρηση του οφειλέτη και είναι πιθανό να τεθούν θέματα αμφισβήτησης. Αν ο δανειολήπτης συνδυάσει τη δικαστική «οδό», παράλληλα με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, ώστε να αποδείξει τη μη ορθή λειτουργία της πλατφόρμας, μόνο σε πλεονεκτική θέση μπορεί να βρεθεί, με την πραγματική διαχειρίστρια εταιρεία των δανειακών συμβάσεων να καλείται να απολογηθεί για τυχόν παράνομες τιτλοποιήσεις και τη διμερή διαπραγμάτευση να «μπαίνει» σε πρώτο πλάνο για την εξεύρεση μίας βιώσιμης λύσης.

www.lekkakou.gr