Προκειμένου να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί το Πρόγραμμα παροχής νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας σε γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, που παρέχεται στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΔΣΑ – Γενικής Γραμματείας Ισότητας – ΚΕΘΙ, και να δοθούν κίνητρα συμμετοχής σε περισσότερους συναδέλφους, ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλε σήμερα επιστολή στους συναρμόδιους φορείς (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) με την οποία ζητεί την αύξηση της δικηγορικής αμοιβής κατά 35% επί του αναφερόμενου ποσού του αντίστοιχου γραμματίου.

Στις σχετικές συναντήσεις εργασίας που προηγήθηκαν εκ μέρους του ΔΣΑ συμμετείχε ο Σύμβουλος του ΔΣ Στέλιος Λεριός.

 

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. 15/19.1.2024 Επιστολή του Προέδρου του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσού.