Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών επίσημα διαπιστευμένος φορέας στα όργανα της Eυρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων (European Lawyers Foundation) και τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Ρουμανίας, Πολωνίας και Τσεχίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CiviLAW” Training of lawyers on EU instruments on insolvency law and family law (JUST-JTRA-EJTR-AG-2020-101005779)

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται σε ποσοστό 90/100 από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Δικαιοσύνη και μόλις σε ποσοστό 10/100 από τον συμβληθέντα δικηγορικό φορέα. Στο πλαίσιο του προγράμματος CIVILAW πραγματοποιούνται σεμινάρια κατάρτισης τόσο για το οικογενειακό δίκαιο όσο και για το πτωχευτικό δίκαιο τα οποία θα ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα του ΔΣΑ. Συντονιστής του Προγράμματος, Νικόλαος Β.Κουτκιάς, Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην CCBE.

Σε εκτέλεση του προγράμματος την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία σεμινάριο του προγράμματος CIVILAW «Training of Lawyers on EU instruments in Insolvency Law» στην αίθουσα τελετών του ΔΣΑ «Μιχ. Ζαφειρόπουλος» (Ακαδημίας 60-1ος όροφος).

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες δικηγόρους από όλες τις χώρες μια πλούσια θεματολογία γύρω από το πτωχευτικό δίκαιο (δικονομικά θέματα για τις διαδικασίες πτώχευσης, εφαρμοστέο δίκαιο, συμβάσεις, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης και απαλλαγής χρέους, δικαιώματα και προστασία τρίτων μερών, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετιζόμενη με την πτώχευση). Στο σεμινάριο αυτό θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι Έλληνες ομιλητές καθώς και 2 ξένοι εισηγητές από τους συμμετέχοντες δικηγορικούς συλλόγους του εξωτερικού που θα αναλύσουν και την εφαρμογή του πτωχευτικού δικαίου σε κάθε χώρα. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα και θα συμμετέχουν εκτός των Ελλήνων Δικηγόρων και 10 δικηγόροι από τους συμμετέχοντες ευρωπαϊκούς δικηγορικούς συλλόγους.

Στο χώρο του σεμιναρίου θα υπάρχει υπηρεσία catering για τους συμμετέχοντες δικηγόρους (buffet, soft drinks και καφές).

Σε αυτούς που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμέτοχής είναι η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 40 ευρώ για τους Δικηγόρους όπου συμπεριλαμβάνονται πέρα από τη συμμετοχή και το catering.

Καλούνται όσοι Δικηγόροι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο «CIVILAW on Insolvency» , να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής τους και δήλωση ανάληψης της υποχρέωσης για καταβολή του ποσού των 40 ευρώ προς τον ΔΣΑ στο email [email protected] (κ. Τσίρη Αναστασία-2103398206) μέχρι τις 16 Iανουαρίου 2023.

-Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

programme_civilaw-insolvency_-23.01.2023_0