Την άμεση επαναλειτουργία των δικαστηρίων της Αττικής (αστικών, ποινικών, διοικητικών) από 29.3.2021, με την τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών και δικονομικών μέτρων (χρονικός διαχωρισμός πινακίων, rapid tests, περιορισμένος αριθμός ατόμων ανά αίθουσα, χρήση μάσκας κ.λπ.) ζητούν εκ νέου οι δικηγόροι της Αθήνας.
Στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΣΑ ξεκαθαρίστηκε πως σε διαφορετική περίπτωση, θα προβούν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε άσκηση κάθε προβλεπόμενου ένδικου μέσου σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επιπροσθέτως, ζητούν παράταση του δικαστικού έτους: «λόγω της παρατεινόμενης μέχρι σήμερα αναστολής λειτουργίας των δικαστικών σχηματισμών, επιβάλλεται, παράλληλα, η επέκταση του δικαστικού έτους, όπως και πέρυσι».
Υπενθυμίζουν ακόμη πως η Επιστημονική Επιτροπή Covid 19, ουδέποτε συνέστησε το κλείσιμο των δικαστηρίων.

Αναφέρουν χαρακτηριστικά:

“Η άμεση επαναλειτουργία όλων των δικαστηρίων, όλων των δικαιοδοσιών (αστικών, ποινικών, διοικητικών) από την 29.3.2021, με την τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών και δικονομικών μέτρων (χρονικός διαχωρισμός πινακίων, rapid tests, περιορισμένος αριθμός ατόμων ανά αίθουσα, χρήση μάσκας κ.λπ.) αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα, καθώς η κόλουρη Δικαιοσύνη απάδει του κράτους δικαίου και της έννομης τάξης μιας ευνομούμενης δημοκρατικής Πολιτείας.
Εξάλλου, όπως αποδείχθηκε, η Επιστημονική Επιτροπή Covid 19, ουδέποτε συνέστησε το κλείσιμο των δικαστηρίων.
Σε διαφορετική περίπτωση, το ΔΣ του ΔΣΑ θα προβεί σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και, από κοινού με τους λοιπούς Δικηγορικούς Συλλόγους, θα προβεί στην άσκηση κάθε προβλεπόμενου ένδικου μέσου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την υπεράσπιση του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη των πιο αδύναμων κατηγοριών πολιτών (διατροφές ανηλίκων, κρατούμενοι, δεδουλευμένα εργαζόμενων κ.λπ.).
Κι αυτό ενώ σε όλη σχεδόν την υπόλοιπη πληττόμενη από την πανδημία Ευρώπη τα δικαστήρια λειτουργούν με τους αναγκαίους περιορισμούς χωρίς να έχουν αναστείλει την δραστηριότητά τους, όπως στην χώρα μας. (Βλ. Έκθεση της Επιτροπής Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την επίσημη ιστοσελίδα της για την κατάσταση στην ΕΕ στην α’ φάση της πανδημίας
Γι’ αυτό και συγκρότησε επιτροπή από τους συμβούλους Νικόλαο Κουτκιά, Θεμιστοκλή Σοφό και τον Αντιπρόεδρο του CCBE, Παναγιώτη Περάκη, για να ενημερωθούν για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και στη β’ φάση της πανδημίας.
Αυτονόητο είναι ότι, λόγω της παρατεινόμενης μέχρι σήμερα αναστολής λειτουργίας των δικαστικών σχηματισμών, επιβάλλεται, παράλληλα, η επέκταση του δικαστικού έτους, όπως και πέρυσι”.