Δελτίο Τύπου από τα SOS Τροχαία Εγκλήματα

Στο πλαίσιο νομοσχεδίου για την Εθνική Σχολή Δικαστών κατατέθηκε απο το υπουργείο Δικαιοσύνης μια τροποποίηση του άρθρου 290Α –Επικίνδυνη Οδήγηση του Ποινικού Κώδικα που περιλαμβάνει δύο παραγράφους μια για την οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα και μια για την οδήγηση στη ΛΕΑ. Το νομοσχέδιο είναι σε διαβούλευση μέχρι 15 Νοεμβρίου και όποιος θέλει μπορεί να υποβάλει τις προτάσεις του ΕΔΩ  

Παραθέτουμε την προτεινόμενη νέα διατύπωση του άρθρου (με κόκκινο bold οι παράγραφοι που προστίθενται) και την παρέμβαση του SOS Τροχαία Εγκλήματα που δημοσιεύτηκε στη δικτυακό τόπο της διαβούλευσης.

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Άρθρο 56 Επικίνδυνη οδήγηση – Υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας – Τροποποίηση άρθρου 290Α ΠΚ

Στην παρ. 1 του άρθρου 290A του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) προστίθεται περ. γ’ και το άρθρο 290Α διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 290Α
Επικίνδυνη οδήγηση
1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες: α) οδηγεί όχημα μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης ή β) οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, ή γ) οδηγεί όχημα i) σε αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 60 χλμ ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο κατά τουλάχιστον 30 χλμ ανά ώρα, ii) εντός κατοικημένης περιοχής ή σε άλλο οδικό δίκτυο με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40 χλμ ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο κατά τουλάχιστον 20 χλμ ανά ώρα, ή δ) οδηγεί όχημα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) εκτός των περιπτώσεων αποκλειστικού προορισμού της, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις:
αα) με φυλάκιση έως τρία (3) έτη αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα,
ββ) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
γγ) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις,
δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.
Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου οδηγεί επικίνδυνα από αμέλεια και από την πράξη του αυτή μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή.»

Poster: Γιώργος Γιάκος – Δημήτρης Κανελλόπουλος

Παρέμβαση SOS Τροχαία Εγκλήματα στη Διαβούλευση

Σε σχέση με τις προτεινόμενες προσθήκες στο άρθρο 290A θεωρούμε ότι η προσθήκη δ που αφορά στην οδήγηση στη ΛΕΑ είναι σε σωστή κατεύθυνση, ενώ, η προσθήκη γ που αφορά στην «υπερβολική ταχύτητα» είναι από κάθε άποψη απαράδεκτη και πιθανότατα αντισυνταγματική.

Τα όρια ταχύτητας ορίζονται από τον ΚΟΚ και η παραβίασή τους προφανώς απαγορεύεται, γιατί σημαίνει αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής σε σύγκρουση. Παραδόξως, προτείνονται αυθαιρέτως από το υπουργείο Δικαιοσύνης, νέα όρια «επικινδυνότητας» κάτω από τα οποία η πρόκληση από οδηγούς θανατηφόρων ή με σοβαρό τραυματισμό τροχαίων εξακολουθεί να παραμένει πλημμέλημα.

Α)Στους αυτοκινητοδρόμους (υφιστάμενο όριο ταχύτητας 130km/h με υποσχόμενη αύξησή του σύμφωνα με δηλώσεις του ΥΜΕ) θεσπίζεται ότι αποτελεί αμέλεια-πλημμέλημα η πρόκληση θανατηφόρας ή με σοβαρό τραυματισμό τροχαίας σύγκρουσης από οδηγούς που τρέχουν μέχρι και με 190km/hΓια κακούργημα θα κατηγορηθούν όσοι την προκαλέσουν τρέχοντας με ταχύτητα πάνω από 190km/h.

Πέραν του γεγονότος ότι η ρύθμιση αντιβαίνει σε κάθε κανόνα της φυσικής, της βιολογίας της κυκλοφορίας και της νομικής δεν θα έχει και καμία ουσιαστική υπόσταση μια και οδηγός που εμπλέκεται σε σύγκρουση τρέχοντας με 190km/h με βάση της διαθέσιμες μελέτες, όχι μόνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά και της αυτοκινητοβιομηχανίας (crash tests), εκτός του ότι θα σκοτώσει άλλους, αποκλείεται να επιζήσει ο ίδιος. Αυτοδίκαια έχει καταδικαστεί σε θανατική ποινή, η οποία εξακολουθεί να ισχύει στο οδικό δίκτυο, και δυστυχώς ο νομοθέτης δεν θα μπορέσει να τον βρει για να τον δικάσει για κακούργημα.

Β) Εντός κατοικημένης περιοχής (υφιστάμενο όριο ταχύτητας 50 km/h με υποσχόμενη μείωση στα 30 km/h σύμφωνα με προ διετίας κυβερνητικές εξαγγελίες) θεσπίζεται ότι αποτελεί αμέλεια-πλημμέλημα η πρόκληση θανατηφόρας ή με σοβαρό τραυματισμό τροχαίας σύγκρουσης από οδηγούς που τρέχουν μέχρι και με 90km/hΓια κακούργημα θα κατηγορηθούν όσοι την προκαλέσουν τρέχοντας με ταχύτητα πάνω από 90km/h.

Ταχύτητες μηχανοκινήτων 90 km/h εντός κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και όλους τους επιστημονικούς φορείς, σημαίνουν σε περίπτωση παράσυρσης πεζού ή σύγκρουσης  με ποδήλατο, ΕΠΗΟ, μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα 100% βεβαιότητα πρόκλησης θανάτου του ευάλωτου χρήστη, ενώ και σε περίπτωση πλαγιομετωπικής ή μετωπικής σύγκρουσης αυτοκινήτων η πιθανότητα είναι η ίδια.

Τα ίδια ισχύουν και όσον αφορά περιοχές με διαφορετικά όρια («αγροτικοί» δρόμοι κλπ) όπου υπάρχουν όρια ταχύτητος 70 έως 90 km/h, αλλά ακόμα και έξω από τα σχολεία όπου σαν όριο ταχύτητος έχει θεσπιστεί το 30 km/h. Σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις χορηγείται ένα «bonus αμέλειας» +40 km/h στους παραβατικούς οδηγούς.

Τί είδους Δικαιοσύνη είναι αυτή που νομοθετεί πως ένας οδηγός που τρέχει με υπερδιπλάσια του ορίου ταχύτητα (70km/h με όριο τα 30km/h) και σκοτώνει ένα παιδί έξω από το σχολείο του, είναι απλά αμελής και θα δικαστεί για πλημμέλημα, όταν μ’ αυτή την ταχύτητα η πιθανότητα να σκοτωθεί ένα παιδί είναι 100%!

Είναι η τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια που τροποποιείται το 290A. Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει να διορθωθούν οι αρχικές αδυναμίες με αμφιλεγόμενα σημεία του άρθρου, όπως αυτό που θέτει στην κρίση του δικαστηρίου το αν μεθυσμένος ή υπό την επήρεια ναρκωτικών οδηγός μπορεί να οδηγεί ασφαλώς. Και βέβαια να προστεθεί στα κακουργήματα η εγκατάλειψη θύματος. Αντί γι’ αυτό, ακόμα μια φορά. εισάγονται ρυθμίσεις αντικοινωνικές και αντιεπιστημονικές, ευνοϊκές για τους δράστες.

Η επιστημονική, ηθική και νομική προσέγγιση του ζητήματος των τροχαίων από υπερβολική ταχύτητα (το συχνότερο αίτιο θανατηφόρων τροχαίων) επιτάσσει αφ’ ενός τον δραστικό περιορισμό των ορίων ταχύτητας (30km/h στις κατοικημένες περιοχές, 110 km/h στους αυτοκινητόδρομους) όπως έχουν ήδη κάνει οι ασφαλέστερες κυκλοφοριακά χώρες του κόσμου. Την αυστηρή επιτήρηση και διοικητική αντιμετώπιση των παραβατών. Και την απόδοση κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος σ’ όλους τους παραβάτες του ορίου ταχύτητας που προκαλούν τροχαίες θανατηφόρες ή με σοβαρά τραυματισμό συγκρούσεις.

Δεν υπάρχει σήμερα ΚΑΝΕΙΣ που να μη γνωρίζει πως Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ. Αυτός που τρέχει με 150 ή 190 km/h  στον αυτοκινητόδρομο ή με 70 ή 90 km/h σε κατοικημένη περιοχή το πράττει συνειδητά, γνωρίζοντας τους κινδύνους και όχι από… αμέλεια. Δεν είναι δυνατόν η Πολιτεία να κάνει πως δεν γνωρίζει αυτό που γνωρίζουν όλοι οι πολίτες.

6/11/2022       Πανελλαδικός σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα

ΥΓ. Φαντάζει απίστευτο το ότι ένα δικηγορικό γραφείο έβγαλε ανακοίνωση πως αυτό υπέβαλε την τροπολογία και ευχαριστεί τον υφυπουργό που την έκανε δεκτή, αλλά προφανώς δεν έχουμε κανένα λόγο να μη το πιστεύουμε. Σ αυτή τη χώρα τα έχουμε δει όλα.

Ο κος υφυπουργός ρώτησε άραγε την Τροχαία, το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική, το Σύλλογο Συγκοινωνιολόγων ή τις Πολυτεχνικές Σχολές τί σημαίνουν αυτές οι ταχύτητες; Μήπως κάποιο γιατρό από τα ΤΕΠ ή έστω ένα Ιατροδικαστή;

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν έχει καμία σχέση με τις  τροποποιήσεις που επί χρόνια ζητούν οι οργανώσεις των θυμάτων είναι μια ρύθμιση ευνοική για την συντριπτική πλειοψηφία των δραστών τροχαίων εγκλημάτων με υπερβολική ταχύτητα για τους οποίους η «αμέλεια» και το πλημμέλημα θωρακίζεται νομικά.

Ταχύτητα Σύγκρουσης και Πιθανότητα Θανάτου. Ο πίνακας στον οποίο βασίζουν την πολιτική τους οι υπόλοιπες χώρες του πλανήτη

Ταχύτητα Σύγκρουσης και Κίνδυνος Θανάτου. Ο πίνακας στον οποίο βασίζουν την πολιτική τους οι υπόλοιπες χώρες του πλανήτη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ