Γράφει ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών


Η δικηγορία είναι από εκείνα τα επαγγέλματα που, καίτοι δύσκολα, δίδουν κίνητρα σε όσους φιλοδοξούν να επιτύχουν και να ανελιχθούν σε οικονομικό, κοινωνικό, προσωπικό επίπεδο.

Ίσως να είναι αυτό το κίνητρο και η ελπίδα του επαγγέλματος που κάνουν τους νέους (αποφοίτους νομικών σχολών) να στοχεύουν στην ενεργή ενασχόλησή τους με αυτό καθώς και στην ομαλή κι άνευ σοβαρών κωλυμάτων απορρόφησή τους από τον κλάδο.

Τα ως άνω, όμως, απαιτούν από τους φιλόδοξους νέους προθυμία, αντοχή, ψυχική ακεραιότητα, μεγιστοποίηση προσπαθειών.

Είναι και οι απαιτήσεις των εντολέων, βλέπετε, που αυξάνονται, δυσανάλογα πάντως ως προς το αντιστοιχούν στη δικηγορική αμοιβή επί υποθέσεων διαθέσιμο από αυτούς «budget».

Ποια είναι, λοιπόν, τα εφόδια που πρέπει οι ασκούμενοι ή/και οι νέοι δικηγόροι να έχουν προκειμένου να προσαρμοστούν, να αντέξουν, να επιτύχουν στο ξεκίνημα της καριέρας τους;

1. Γνώση

Για να ασχοληθεί κανείς με κάποια υπόθεση, θα πρέπει να διαθέτει στοιχειώδεις νομικές γνώσεις ώστε να μπορεί να ελιχθεί επ’ αυτής και, εν τέλει, να τη διεκπεραιώσει. Πολλές φορές, η γνώση είναι απότοκο εμπειρίας η οποία αποκτάται με την καθημερινή τριβή. Ενίοτε, το σημαντικότερο είναι να ξέρει κανείς να πλασάρει τις γνώσεις του με τον σωστό και στοχευμένο τρόπο. Άλλωστε, δεν γίνεται να κερδίσει ο δικηγόρος την εμπιστοσύνη των εντολέων του με στείρα γνώση. Η δε στοχευμένη προσέγγιση των υποθέσεων είναι αυτή που βοηθάει στο να μη δαπανά ο δικηγόρος χρόνο κι ενέργεια άσκοπα.

2. Γνωριμίες

Οι γνωριμίες με τους σωστούς ανθρώπους μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα του νέου δικηγόρου πιο εύκολη. Τις γνωριμίες δεν χρειάζεται να τις έχει κανείς πριν κάνει την αρχή στην καριέρα του. Τις χτίζει. Μπορούν να αποτελέσουν προϊόν κοινωνικότητας, αλλά και επιδιώξεως.

3. Γνώθι σαυτόν

Για να επιτύχει κανείς σε ό,τι κάνει, πρέπει πρωτίστως να ξέρει τι θέλει. Με αποφασιστικότητα και σωστό, ανεξάρτητο -από αρνητικά επιδρώντες παράγοντες- και δυναμικό mindset, οι προσπάθειες θα ευοδώσουν.

Το πιο σημαντικό, τόσο για τους παλαιούς όσο και για τους νεότερους δικηγόρους, είναι να μην λησμονούν από πού ξεκίνησαν και πώς έφτασαν εκεί όπου έφτασαν. Οι συγκυρίες δεν ήταν, δεν είναι ούτε και πρόκειται να είναι εύκολες για κανέναν. Τις συνιστώσες της επιτυχίας και της ικανοποίησης τις θέτουμε εμείς οι ίδιοι. Με σωστές βάσεις, χαρακτήρα και κατάλληλο προσανατολισμό θα διασωθεί και το κύρος του επαγγέλματος. Το τελευταίο, υπάρχει ελπίδα να ανανοηματοδοτηθεί χάρη στους νεότερους.

Η συμβουλή του γράφοντος είναι η ακόλουθη: «Ελιχθείτε, δημιουργήστε, απολαύστε, ολοκληρωθείτε.»