Την 1η Μαρτίου, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Λετονίας με την ευκαιρία της συμπληρώσεως είκοσι ετών από την ένταξη της Λετονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διοργάνωσε στη Ρίγα διεθνές συνέδριο με θέμα «Ο ρόλος των Συνταγματικών Δικαστηρίων στην κατοχύρωση των κοινών αξιών που ενώνουν την Ευρώπη»
(“The Role of the Constitutional Courts in Concretising the Shared Values Uniting Europe”).

Το Συμβούλιο της Επικρατείας εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος, κα Μ. Παπαδοπούλου.