Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε σήμερα 10/3 τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννη Σαρμά, ο οποίος του παρέδωσε τις Εκθέσεις εργασιών και παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με την οικονομική διαχείριση του κράτους.
Οι Εκθέσεις αφορούν τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021, καθώς βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο. Το 2023, η Έκθεση θα εκδοθεί υπό το καθεστώς ισχύος του ν. 4820/2021.
Ο νόμος αυτός μετέβαλε εκ βάθρων την αντίληψη για το τι μπορεί να είναι το περιεχόμενο της ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Από μια Έκθεση με απολογιστικό χαρακτήρα, όπου το Συνέδριο εξέθετε κατά βάση με τι μέσα παρήγαγε το έργο που εμφάνισε κατά το έτος αναφοράς της Έκθεσης, ο ν. 4820/2021 προέβλεψε την παραγωγή μιας Έκθεσης ευρημάτων, πορισμάτων και συστάσεων, ενός κειμένου δηλαδή που προορίζεται να διαφωτίσει τον αναγνώστη για τις πλημμέλειες που εντοπίστηκαν στη δημόσια διαχείριση, ώστε να μην επαναληφθούν, και για την εξέλιξη της νομολογίας του Δικαστηρίου, ώστε να ενημερωθεί σχετικά η νομική κοινότητα.
Το σχεδίασμα μιας τέτοιας Έκθεσης προδιαγράφεται ήδη με τις υποβληθείσες. Η ετήσια Έκθεση του έτος 2022 θα είναι πλέον αυτή που θα εκδοθεί με την τακτική διαδικασία και το πλήρες κατά νόμο περιεχόμενο.
Ο Πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον ενημέρωσε ότι οι Εκθέσεις θα τεθούν σε συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.