Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατέθεσαν σήμερα η Βασιλική Θάνου αλλά και η Άννα Νάκου, πρώην πρόεδρος και πρώην αντιπρόεδρος, αντιστοίχως, της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τόσο η κυρία Θάνου όσο και η κυρία Νάκου ζητούν το «πάγωμα» (αναστολή) αλλά και την ακύρωση των κυβερνητικών πράξεων με τις οποίες παύθηκαν από τις θέσεις τις οποίες κατείχαν. Η αίτηση που κατατέθηκε στο ΣτΕ φέρει την υπογραφή του καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πάνου Λαζαράτου.

Στην αίτησή τους στο ΣτΕ, οι κυρίες Θάνου και Νάκου υποστηρίζουν ότι η θέσπιση του επίμαχου ασυμβιβάστου με το Ν. 4623/2019 που ψήφισε η κυβέρνηση, συνεπάγεται σειρά παραβάσεων της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής νομοθεσίας. Μάλιστα, αναφέρουν ότι η ρύθμιση έχει φωτογραφικό χαρακτήρα με σκοπό την απομάκρυνσή τους από την ηγεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώ αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της ισότητας.