Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μία από τις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις της υπενθύμισε με αυστηρό τόνο στους συναδέλφους της στα Διοικητικά Δικαστήρια την ανάγκη τήρησης της υπηρεσιακής υποχρέωσης ανάρτησης των αποφάσεων που εκδίδουν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ).

Στο συγκεκριμένο σύστημα εντάχθηκαν και ενοποιήθηκαν τα προϋφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και το οποίο ήδη εξυπηρετεί όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια (ΣτΕ, διοικητικά εφετεία και διοικητικά πρωτοδικεία), συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Επιτροπείας ΔΔ με στόχο, μεταξύ άλλων, την παροχή σε όλους τους πολίτες πρόσβασης στα κείμενα των δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ και των διοικητικών δικαστηρίων μέσω των ιστοσελίδων τους.

Όμως, όπως επισημαίνει η κ. Σακελλαροπούλου, «οι παρατηρούμενες καθυστερήσεις στο ζήτημα αυτό επιβραδύνουν συνολικά τον ρυθμό επίλυσης των διοικητικών διαφορών, παραβλάπτουν δε την αρχή της ασφάλειας δικαίου λόγω του κινδύνου εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων. Για τον λόγο αυτό, η τήρηση της ως άνω υποχρεώσεως, η οποία περιλαμβάνεται στα υπηρεσιακά καθήκοντα των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων των διοικητικών δικαστηρίων, θα ελέγχεται εφεξής από τα αρμόδια προς τούτο όργανα».

Να σημειωθεί πως το ΣτΕ έχει ήδη αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΟΣΔΔΥ ΔΔ πάνω από 282.000 αποφάσεις, εκ των οποίων οι 120.000 περίπου είναι ανωνυμοποιημένες ή σε περίληψη.

Πηγή: dikastiko.gr