Σχέδιο για έξτρα μπλόκα στη φοροδιαφυγή με προσυμπληρωμένες δηλώσεις για όλες σχεδόν τις κατηγορίες φορολογούμενων από τους επιτηδευματίες μέχρι τους εισοδηματίες και την ακίνητη περιουσία βρίσκεται στην ατζέντα της ΑΑΔΕ.
Το εναρκτήριο λάκτισμα γίνεται με τις φετινές δηλώσεις ΦΠΑ καθώς από 1ης Ιανουαρίου του 2024 τα στοιχεία για τα έσοδα και τα έξοδα θα είναι κλειδωμένα από την Εφορία.

Προκάτ δηλώσεις

Με τις προκάτ δηλώσεις ΦΠΑ οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να εμφανίσουν λιγότερα έσοδα η περισσότερες δαπάνες από αυτά που έχουν προσυμπληρώσει οι φορολογικές αρχές στη δήλωση ΦΠΑ με βάση τα δεδομένα για τις πωλήσεις και τις αγορές που έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα myDATA.
Έτσι θα υπολογίζεται αυτόματα και χωρίς καμία παρέμβαση από τους υπόχρεους το ποσό του ΦΠΑ που πρέπει να καταβάλουν στο δημόσιο αλλά και το ύψος του φόρου εισοδήματος που αντιστοιχεί στο καθαρό τους εισόδημα.

Το μέτρο θα βάλει τέλος:

– Στις εικονικές δαπάνες καθώς θα εκπίπτουν μόνο τα ποσά που έχουν δηλώσει ότι εισέπραξαν από τον επαγγελματία ή την επιχείρηση οι αντισυμβαλλόμενοι
– Στην απόκρυψη τζίρου αφού τα έσοδά δε θα μπορούν να είναι μικρότερα από όσα οι πελάτες έχουν δηλώσει ότι πλήρωσαν για αγορές ή παροχή υπηρεσιών.

Πάντως ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου δίνεται περιθώριο διορθώσεων (μείωση εσόδων και αύξηση των δαπανών) έως 30% σε σύγκριση με τα όσα εμφανίζονται στην πλατφόρμα myDATA και στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ αλλά σταδιακά με τη πλήρη εφαρμογή του myDATA το όριο αποκλίσεων θα περιορίζεται έως να εξαλειφθεί πλήρως.

Με βάση την απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Χάρη Θεοχάρη επιτρέπονται:

– Η μεταφορά ποσών από κωδικό εκροών σε έτερο κωδικό εκροών με κατηγορία ΦΠΑ 0% και η υποβολή περισσότερων εσόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA
– Η μεταφορά ποσών από κωδικό εισροών σε έτερο κωδικό εισροών για όλες τις κατηγορίες εξόδων και η υποβολή λιγότερων εξόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.
– Η ετεροχρονισμένη δήλωση εξόδων, σε επόμενη φορολογική περίοδο ΦΠΑ από αυτή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων παραστατικών και εμφανίζεται στο myDATA εντός όμως της χρήσης που αφορούν.

Νέα υπηρεσία για τις ασυμφωνίες

Για την ευχερέστερη κατανόηση της προσυμπλήρωσης της δήλωσης ΦΠΑ ανά φορολογική περίοδο και τον εντοπισμό τυχόν ασυμφωνιών με τα δεδομένα που τηρούν οι επιχειρήσεις η πλατφόρμα myDATA παρέχει τη δυνατότητα άντλησης αρχείων για κάθε φορολογική περίοδο, όπου καταγράφονται, ανά διαβιβαζόμενο παραστατικό, οι αξίες που προσυμπληρώνονται για αυτό στους κωδικούς εκροών και εισροών.
Η νέα υπηρεσία της πλατφόρμας myDATA ονομάζεται «Ανάλυση για Προσυμπλήρωση ΦΠΑ».

Επέκταση μέτρου

Στο μεταξύ το σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ προβλέπει επέκταση των αυτόματων δηλώσεων σε βάθος χρόνου. Φέτος για 1 εκατ. φορολογούμενους που απέκτησαν το 2023 εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις και δεν είχαν καμία μεταβολή στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση οι φορολογικές δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες.
Παράλληλα στις δηλώσεις του 2025 θα υπάρχουν περισσότερα προσυμπληρωμένα δεδομένα όπως εισοδήματα από ακίνητα, συμμετοχές στο κεφάλαιο εταιρειών κλπ. ενώ αυτόματα θα συμπληρώνεται το Ε9 και για τους φορολογούμενους που προχωρούν σε γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων με βάση τα στοιχεία από την πλατφόρμα myProperty καθώς σήμερα ισχύει μόνο για μεταβιβάσεις.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr