Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 355/2024 (Τμήμα Η’)

Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία απορρίφθηκε ενδικοφανής προσφυγή της αιτούσας κατά απόφασης του Σ.Α.Ε.Π.

Με την τελευταία απορρίφθηκε αίτηση της αιτούσας για αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας του αλλοδαπού τίτλου σπουδών που της απονεμήθηκε από το The American College of Greece – Deree. Μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη η απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., στην οποία ενσωματώθηκε, κατόπιν άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής, η απόφαση του Σ.Α.Ε.Π.

Διατάξεις ν.3696/2008 (Α’177), π.δ/τος 38/2010 (Α’70), ν.4093/2012 (Α’222), ν.4610/2019 (Α’70), Υ.Α.151668/ΙΑ/2012 (Β’3324).

Ερμηνεία ότι ως Κολλέγια ορίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης που παρέχουν σπουδές, που οδηγούν σε πτυχίο (bachelor), τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, είτε βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, είτε βάσει προγραμμάτων σπουδών που έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, καθοριζόμενους με σχετική υπουργική απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου.

Κρίση ότι ο επίμαχος τίτλος σπουδών χορηγήθηκε το έτος 1991 από φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης της ημεδαπής και δεν πιστοποιεί σπουδές επιπέδου ανώτατης εκπαίδευσης ιδρύματος της αλλοδαπής, ενώ δεν ασκεί επιρροή η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών του The American College of Greece – Deree από τον διεθνή οργανισμό New England Association of Schools and Colleges (NEASC), διότι, όπως κρίθηκε με την 180/2023 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., οι ανωτέρω διατάξεις δεν τυγχάνουν εφαρμογής για τίτλους επιπέδου bachelor, που χορηγήθηκαν πριν την έκδοση της Υ.Α. 151668/ΙΑ/2012, με την οποία καθορίσθηκαν το πρώτον οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Κολλεγίων και περιλήφθηκε σε αυτούς ο NEASC.

Απορρίπτει την αίτηση ακύρωσης.

Πηγή: adjustice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ