Ποινική έρευνα για την Εύα Καϊλή αρχίζει και στην Ελλάδα. Όπως έγινε γνωστό, ο προϊστάμενος της οικονομικής εισαγγελίας Χρήστος Μπαρδάκης έδωσε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, κατά την οποία η κ. Καϊλή θα ελεγχθεί για τα αδικήματα της δωροληψίας και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, υπό την προϋπόθεση όμως να μην διώκεται για τα ίδια περιστατικά στο Βέλγιο.

Ο επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας ανέθεσε σε δύο επίκουρους εισαγγελείς του να ερευνήσουν για την διακρίβωση τέλεσης από την Εύα Καϊλή των αξιόποινων πράξεων της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με το άρθρο 57, παράγραφος 4 του ΚΠΔ (περί κωλύματος άσκησης νέας ποινικής δίωξης) καθώς και τη διερεύνηση κάθε άλλου αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εισαγγελείς θα ζητήσουν άμεσα από τις βελγικές δικαστικές αρχές, μέσω δικαστικής συνδρομής, σε συνεργασία με το εθνικό μέλος της Εurojust για την Ελλάδα, αντίγραφα της δικογραφίας που μέχρι τώρα έχει σχηματιστεί για την ευρωβουλευτή. Παράλληλα, θα ζητηθεί και πιστοποιητικό για τη δικονομική πορεία της έρευνας.

Οι οικονομικοί εισαγγελείς θα αναμένουν τις απαντήσεις του Βελγίου για την τύχη της ποινικής έρευνας, καθώς όπως προβλέπει το Άρθρο 57 παράγραφος 4 «ο Εισαγγελέας μπορεί να απόσχει από την δίωξη συγκεκριμένου προσώπου, εάν ύστερα από τη διενέργεια ευρωπαϊκής δικαστικής συνδρομής προκύψει ότι ήδη έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του ίδιου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά από άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

Ποινική έρευνα για την Εύα Καϊλή αρχίζει και στην Ελλάδα. Όπως έγινε γνωστό, ο προϊστάμενος της οικονομικής εισαγγελίας Χρήστος Μπαρδάκης έδωσε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, κατά την οποία η κ. Καϊλή θα ελεγχθεί για τα αδικήματα της δωροληψίας και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, υπό την προϋπόθεση όμως να μην διώκεται για τα ίδια περιστατικά στο Βέλγιο.

Ο επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας ανέθεσε σε δύο επίκουρους εισαγγελείς του να ερευνήσουν για την διακρίβωση τέλεσης από την Εύα Καϊλή των αξιόποινων πράξεων της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με το άρθρο 57, παράγραφος 4 του ΚΠΔ (περί κωλύματος άσκησης νέας ποινικής δίωξης) καθώς και τη διερεύνηση κάθε άλλου αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εισαγγελείς θα ζητήσουν άμεσα από τις βελγικές δικαστικές αρχές, μέσω δικαστικής συνδρομής, σε συνεργασία με το εθνικό μέλος της Εurojust για την Ελλάδα, αντίγραφα της δικογραφίας που μέχρι τώρα έχει σχηματιστεί για την ευρωβουλευτή. Παράλληλα, θα ζητηθεί και  πιστοποιητικό για τη δικονομική πορεία της έρευνας.

Οι οικονομικοί εισαγγελείς θα αναμένουν τις απαντήσεις του Βελγίου για την τύχη της ποινικής έρευνας, καθώς όπως προβλέπει το Άρθρο 57 παράγραφος 4 «ο Εισαγγελέας μπορεί να απόσχει από την δίωξη συγκεκριμένου προσώπου, εάν ύστερα από τη διενέργεια ευρωπαϊκής δικαστικής συνδρομής προκύψει ότι ήδη έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του ίδιου προσώπου για τα ίδια πραγματικά περιστατικά από άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης».