Άρθρο της δικηγόρου Κωνσταντίνας Λεκκάκου, «Lekkakou & Associates – Law Firm»

Μια ακόμα δικαστική «μάχη», ανάμεσα σε οφειλέτη και εταιρεία διαχείρισης, έληξε με τη δικαίωση του πρώτου, και συγκεκριμένα με την ακύρωση της εκδοθείσας, εναντίον του, διαταγής πληρωμής και οριστική κρίση του Δικαστηρίου, με την οποία διαπιστώθηκε η έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης και εννόμου συμφέροντος της εταιρείας διαχείρισης για συμμετοχή στην εν εξελίξει δίκη, με συνέπεια να κριθεί παράνομη η παράστασή της σε αυτή και να μην ληφθούν υπόψη οι ισχυρισμοί που αυτή προέβαλε.
Lekakou_konstantina_04a_25_1_1_1.jpg

Στην προκειμένη περίπτωση, η «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.» επιχείρησε να συμμετέχει σε δίκη ανακοπής του δανειολήπτη κατά της διαταγής πληρωμής που είχε εκδοθεί από την Τράπεζα Πειραιώς (αρχικός δανειστής – πιστωτής) προς είσπραξη απαίτησης, προερχόμενης από Σύμβαση Αλληλόχρεου λογαριασμού που συνήφθη στα πλαίσια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας για τις ανάγκες ξενοδοχειακής μονάδας, που αυτός διατηρεί στην πόλη των Χανίων. 
Επικαλούμενη, λοιπόν, η INTRUM HELLAS, ότι η επίδικη απαίτηση έχει μεταβιβασθεί, λόγω τιτλοποίησης, σε αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού (fund) και ότι της ίδιας της ανατέθηκε η διαχείριση, άσκησε υπέρ της Τράπεζας εκούσια πρόσθετη παρέμβαση (ένδικο βοήθημα) ενώπιον του Δικαστηρίου, ώστε να συμμετέχει στη δίκη, υποστηρίζοντας την απόρριψη της ανακοπής του εντολέα και την επικύρωση της διαταγής πληρωμής.
Εντούτοις, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εγγράφων που κατατέθηκαν ενώπιόν του προς θεμελίωση της επικαλούμενης ιδιότητας της εταιρείας διαχείρισης, το αποδεικτικό υλικό που εισέφερε ο δανειολήπτης, αλλά και τις διατάξεις των Νόμων, που αφορούν τη μεταβίβαση και ανάθεση διαχείρισης επί απαιτήσεων (Ν.3156/2003 και Ν.4354/2015), διέγνωσε ρητώς τη μη τήρηση των ελαχίστων νόμιμων προβλεπόμενων προϋποθέσεων του υποστατού και έγκυρου των επικαλούμενων πράξεων μεταβίβασης της απαίτησης και ανάθεσης διαχείρισης αυτής. Συνεπεία τούτου, προχώρησε στην απόρριψη της πρόσθετης παρέμβασης που άσκησε η INTRUM HELLAS υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς και το σύνολο των ισχυρισμών, που η τελευταία προέβαλε στη δίκη, δεν λήφθηκαν υπόψη. 
Εν συνεχεία, το Δικαστήριο, κρίνοντας ότι η διαταγή πληρωμής κατά του εντολέα μας εκδόθηκε κατά παράβαση των δικονομικών διατάξεων, προχώρησε στην ακύρωση αυτής, κάνοντας δεκτή την ασκηθείσα ανακοπή και ορίζοντας παράνομη την παράσταση της INTRUM στη δικαστική αίθουσα.
Καθίσταται σαφές εκ των άνω, ότι οι εταιρείες διαχείρισης καλούνται για κάθε μια πράξη που επιχειρούν να διενεργήσουν, είτε στις δικαστικές αίθουσες, είτε εξωδικαστικά να αποδεικνύουν, ότι έχουν τηρήσει τις αναγκαίες διατυπώσεις, τις οποίες φέρει το νομοθετικό πλαίσιο που οι ίδιες επικαλούνται και δεν αρκεί η όλως αόριστη και ελλιπής, πολλές φορές, επίκληση ισχυρισμών και μη νομοτύπως συνταχθέντων εγγράφων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ