Άρθρο της δικηγόρου Κ. Λεκκάκου

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, ο οποίος θεσπίστηκε δυνάμει του Ν. 4738/2020, προκειμένου να αποτελέσει όχημα συνολικής διευθέτησης του υπέρογκου ιδιωτικού χρέους, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, κατά το πρώτο χρονικό διάστημα της εφαρμογής του απέδωσε μεν καρπούς, δεν ανταποκρίθηκε όμως απόλυτα στις προσδοκίες των συμπολιτών μας, οι οποίοι διατηρούν οφειλές απέναντι σε τράπεζες, χρηματοοικονομικά ιδρύματα αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Από την μελέτη όμως των πρόσφατων ουσιαστικών νομοθετικών παρεμβάσεων, αλλά και από την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ, η οποία αποκωδικοποιεί τις αλλαγές που ανοίγουν την περίμετρο των δικαιούχων του νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού, οφείλουμε να διαπιστώσουμε, ότι μάλλον ξεπεράστηκαν οι αγκυλώσεις του παρελθόντος και καθημερινά, όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας επιτυγχάνουν την ρύθμιση των οφειλομένων και την επαναφορά τους σε μία υγιή οικονομική κατάσταση.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να υπαχθούν πλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν οφειλές σε ποσοστό τουλάχιστον 90% των συνολικών οφειλών τους προς έναν χρηματοδοτικό φορέα, γεγονός πολύ σημαντικό, καθώς, μέχρι πρότινος και εξαιτίας μίας ακατανόητης νομικής διάταξης, δεν μπορούσαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης διαδικασίας να επωφεληθούν συμπολίτες μας που, κατά το παρελθόν, συνεργάστηκαν με μόνο ένα τραπεζικό ίδρυμα.
Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε συμπολίτες μας, οι οποίοι διατηρούν οφειλές μόνο έναντι του Δημοσίου ή/και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Να τονιστεί στο παρόν σημείο, ότι σε περίπτωση οφειλών, τόσο έναντι σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα όσο και έναντι του Δημοσίου, η ρύθμιση οφειλών προς το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί  αυτοτελώς και ανεξαρτήτως της επίτευξης ρύθμισης με τους λοιπούς πιστωτές. Σε περιπτώσεις μάλιστα που η  πολυμερής  διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης αποβεί άκαρπη και καταρτιστεί μόνο διμερής  σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών με το Κ.Ε.Α.Ο.(ή/και το Δημόσιο), ο οφειλέτης δύναται, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την άνω περαίωση της διαδικασίας, να καταθέσει αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση σε σχέση με τις οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς.
Lekakou_konstantina_04a_3.jpg
Παράλληλα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι απαιτήσεις, τόσο του δημοσίου όσο και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, υπερβαίνουν το ποσό του 1.500.000 ευρώ και το Δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης εκπροσωπούν συνολικά ποσό απαιτήσεων μεγαλύτερο από το σύνολο των απαιτήσεων των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων κατά του οφειλέτη, η συναίνεση του Κ.Ε.Α.Ο. είναι σύννομη, εφόσον η υποβαλλόμενη πρόταση αναδιάρθρωσης έχει ήδη εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων με ειδικό προνόμιο.
Εξαιρετικής σημασίας καθίσταται το γεγονός της δυνατότητας  διατήρησης στο ακέραιο ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής  προς χρηματοδοτικό φορέα και  ρύθμισης των  υπόλοιπων οφειλών,  βάσει της πρότασης αναδιάρθρωσης που προκύπτει από το υπολογιστικό εργαλείο.
Τέλος, αναφέρουμε τον εξορθολογισμό του επιτοκίου, καθώς στις προτάσεις αναδιάρθρωσης που διαμορφώνονται για οφειλές προς Κ.Ε.Α.Ο., λαμβάνεται πλέον υπόψη σταθερό επιτόκιο ίσο με τρία τοις εκατό (3%),  το οποίο υπολογίζεται ετησίως, αντί του προηγούμενου προβλεπόμενου επιτοκίου το οποίο ισούταν με το Euribor τριμήνου κατά την αίτηση, προσαυξημένο κατά 5% αλλά και την σημαντική ελάφρυνση των οφειλετών σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης, καθώς πλέον προβλέπεται έκπτωση στο σύνολο των ανεξόφλητων τόκων.
Συμπερασματικά οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι με τις τελευταίες νομοθετικές προβλέψεις, ο συγκεκριμένος μηχανισμός κατέστη δικαιότερος, πολύ πιο ευέλικτος και αποτελεσματικότερος, καταλαμβάνοντας πλέον σχεδόν το σύνολο των συμπολιτών μας που διατηρούν οφειλές, επί σκοπώ ρυθμίσεως και εν τέλει απομειώσεως του ιδιωτικού χρέους στη χώρα μας, προκειμένου η τελευταία να εισέλθει επιτέλους σε τροχιά παραγωγής και ανάπτυξης. Η ευκαιρία για χιλιάδες συμπολίτες μας παρέχεται τώρα και πρέπει να αξιοποιηθεί

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ