Επιστολή απέστειλε ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός προς τον Υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, κοινοποιούμενη στον Υπουργό Δικαιοσύνης και τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων της Αθήνας, με την οποία, επαναφέρει το αίτημα για άμεση στελέχωση των δικαστηρίων (Πρωτοδικείο Αθηνών και δικαστικό συγκρότημα Αρείου Πάγου – Εφετείου και Ειρηνοδικείου Αθηνών) με ιατρούς και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, μετά από τα τελευταία περιστατικά που έλαβαν χώρα τόσο στο Εφετείο Αθηνών την 22.3.2023 με τον σοβαρό τραυματισμό, με μαχαίρι, διαδίκου από άγνωστους, όσο και περιστατικών παθολογικών/καρδιολογικών σε διάδικο στο Πρωτοδικείο Αθηνών την 20.3.2023.

Με δεδομένο ότι στους χώρους των δικαστηρίων της Αθήνας ασκούν τα καθήκοντά τους καθημερινά χιλιάδες δικηγόροι, δικαστές και δικαστικοί γραμματείς και προσέρχονται για τις υποθέσεις τους πλήθος πολιτών (διάδικοι και μάρτυρες), είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων (8.00 – 15.00) ιατρός, ιατροτεχνολογικά μέσα και ιατροφαρμακευτικό υλικό για την προστασία της υγείας όλων των ευρισκομένων στους χώρους τους.

Η παντελής απουσία σχετικής μέριμνας εκ μέρους της Πολιτείας δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους λόγω της αδυναμίας έγκαιρης παροχής πρώτων βοηθειών και εν γένει ιατρικής περίθαλψης σε επείγοντα περιστατικά. Τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Δικαιοσύνης πρέπει, για το λόγο αυτό, να εφαρμόσουν άμεσα τη διάταξη του άρθρου 61 ν. 4356/2015 που προβλέπει ότι «με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να συστήνονται θέσεις ιατρών στα δικαστήρια της χώρας.

Οι διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών έχουν την αρμοδιότητα να επιλέξουν το ιατρικό προσωπικό που θα στελεχώσει τα ιατρεία των δικαστηρίων της χώρας»