Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος (Σ.Δ.Ε.Ε.) και το Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Ενώσεως Φορολογικού Δικαίου (I.F.A.), σας προσκαλούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 18:00 – 21:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Σ.Α. «Μιχάλης Ζαφειρόπουλος»,με θέμα:

«Nομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι δικηγόροι και το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων»

Θεματικές Ενότητες

• «Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Διεθνές, ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο. Το παράδειγμα των δικηγόρων, δικηγορικών εταιρειών και συμβολαιογράφων».

Ομιλητές:

Δήμητρα Λογοθέτη, Νομικός, ΜΔΕ, Στέλεχος Υπουργείου Οικονομικών, Τμήμα Δ΄ Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες & της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Παναγιώτης Περάκης, Δικηγόρος Αθηνών, DEA, Πρόεδρος του CCBE. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, Εταίρος της Δικηγορικής εταιρείας «Αθανασιάδης- Αναγνωστόπουλος- Γκενεράλης Δικηγορική Εταιρεία».

• «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Περιγραφή του κανονιστικού πλαισίου. Τιθέμενα νομικά ζητήματα και εφαρμογή του Μητρώου στην πράξη στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ομιλήτριες:

Αργυρώ Αποστολίδου, Στέλεχος Υπουργείου Οικονομικών, Προϊσταμένη Τμήματος Δ΄ Συντονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες & της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Νικολαΐα – Άννα Λεπίδα, Δικηγόρος Αθηνών, DEA, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Δρυλλεράκης & Συνεργάτες».

• «Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ως εργαλείο περιστολής της φοροαποφυγής».

Ομιλήτρια: Κατερίνα Πέρρου ΔΝ, Δικηγόρος Αθηνών, Μεταδιδάκτορας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νομική Σύμβουλος Διοικητική ΑΑΔΕ

• Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ως εργαλείο άρσης φορολογικών αντικινήτρων (η περίπτωση του Ειδικού Φόρου Ακινήτων).

Ομιλήτρια: Ασπασία Μάλλιου, Δικηγόρος Αθηνών, ΜΔΕ, Οικονομολόγος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Ποταμίτης Βεκρής»,

Συντονισμός: Θεόδωρος Φορτσάκης, Ομ. Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ενώσεως Φορολογικού Δικαίου (I.F.A.)

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:

ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. κ. Δημήτρης Βερβεσός και

ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνος Βουτεράκος.